Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

51.Mektup

51. MEKTUP


MEVZUU : Şeriat-ı Gana'nın tervicine (üstün tutulmasına) rağbetli kılmak. Onun kurucusuna salât ve selâm..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buharî'ye yazmıştır.

***

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah'tan Şeriat-ı Garra'nın takviyesini, bu pek temiz dinî ahkâmın revacını isteriz. Bu babda tevessül edeceğimiz pek şerefli sülâle-i izamdır.

Bir mısra:

Asıl mesele budur; kalanı boştur.

Bu günlerde Ehl-i İslâm gariblerinin, dalâlet denizinden necat bulmaları, ancak, Hayr'-ül-beşer Maden'ür-risalet ehl-i beytinin gemisinden beklenir. Ona ve onun âline, salâvatın ekmeli, selâmların afdali olsun..

Anlatılan manada, Resulûllah (S.A.) efendimiz şöyle buyurdu:

— «Ehl-i beytimin misali, Nuh'un gemisi misali gibidir. Ona binen necat bulur; ondan ayrılan helak olur.»

Durum böyle olunca, bu büyük saadeti kazanmak için, yüksek himmet harcamak gerekir.

Yüce Sübhan Allah, inayeti ile size makam, celâl, azamet ve şevketi tek tek ihsan eyledi. Zatî şerefin varlığı ile, bu ilâvede anlatılan manalar da eklenince; saadet meydanında, birincilik okunu kazanmış olursunuz.. Yani: Bütün akrandan üstün bir şekilde..

***

Şeriat-ı Garra'nın teyidi ve tervici zımnında, burada yazılan kelamları açıktan anlatmak için tarafınıza gelmeye bu Fakir hazırlanmıştı.

Ama, Ramazan hilâli Dehlî'de iken görüldü; valide hazretlerinin hastalığı da anlaşılınca, zarurî olarak kaldım. Daha çok, Kur'an hatmini dinlemek arzusu var..

Emir, Yüce Sübhan Allah katındadır. Allah-ü Taâlâ'dan dilek; ner iki cihanın saadetidir..

 

Günün Sözü

"Sizden biriniz karıncanın ısırmasından ne kadar acı duyarsa, şehîd olan kimse de ölümden ancak o kadar acı duyar.” (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.