Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

50.Mektup

50. MEKTUP


MEVZUU : Bu düşük dünyayı kötülemek Hakkında..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buharî'ye yazmıştır.

***

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, zatından başkasının ağlısı olmaktan kurtulmayı ikram eylesin. Sizi, tam manası ile, zatıa yönelen kullardan eylesin. Daima, zatı ile dolu eylesin.

Zeyğ-i basardan kurtulan Seyyid'ül-beşer hürmetine.. Ona ve onun âline salât ve selâm..

***

Bilmiş olasın ki,

Bu dünya zahirde tatlıdır. Sureta bir tazeliği vardır. Amma, hakikatta, öldürücü bir zehir, boş bir matahtır. Onunla alâkadar olup bir bağlantı kurmakta bir uzama yoktur.

Dünyaya yönelen hizlana uğrar; onun fitnesine kapılan çıldırır. Dünyanın hükmü, altın kaplı necasettir. Onun zehrinin benzeri, şeker karışımıdır.

Akıllı olan o kimsedir ki, onun satılmaz metaına aldanmaya.. Böyle boş bir şeye gönül bağlamaya..

Üstte anlatılan mana icabı olarak, fakihler şöyle demiştir:

— Biri öldüğü zaman, dese ki:

— Malımı akıllılara veriniz..

Onun malını zahidlere vermek gerekir. Zira, zahid zatlar, dünyadan gönüllerini almışlardır. Onların, dünyadan gönül almaları ise., akıllarının ve zekâlarının kemaline delâlet eder..

Bu manada, daha fazlasını yazmak yorucu olur.

***

Bu mektubta, son olarak anlatılacak bir durum var: Şeyh Zekeriya bu yıl vergi almak makamına müptelâdır. Bu iptilânm mevcudiyeti ile, daima burada mahasebe olunmaktan korkuyor. Halbuki, âhiretin muhasebesine göre, bu muhasebe pek kolaydır. Bu arada, sebepler âleminde, en büyük dayanak sizin mübarek teveccühünüzü görüyor. Diliyor ki: Divan-ı Cedid'de zahiren kapınızda hizmet edenlerden ola.. Yani: Erbabına malum olduğu üzere.. Bir şiir:

Sen bize dil verip de dilberi gösterdin; Tilkiyi sofra diye arslana gösterdin..

***
Sübhan Allah, surî ve manevi devlet nasib eylesin.. Nebiyy-i Ümmî hürmetine.. Onun şerefli âli hürmetine.. Ona ve tüm âline salât ve selâm..

 

Günün Sözü

"“Üç kişi sefere çıktıkları zaman, içlerinden birini mutlaka emîr tâyin etsinler.” (Hadîs-i Şerif—Ebû Dâvûd)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.