Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

111.Mektup

111. MEKTUP

MEVZUU : Tevhid, kalbi Yüce Hakkın zatından gayrı şeylerden halâs etmekten ibaret olduğunun beyanı.. Buna münasip bazı şeyler..

***

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, Şeyh Haraid Sünbühlî'ye (veya Sünbülî'ye) yazmıştır.

***

Allah'a hamd olsun. Selâm Allah'ın seçtiği kullara..

Bilmiş olasın ki,

Tevhid: Hakkın zatından gayrı şeylerden, kalbi halâs edip kurtarmaktan ibarettir.

Kalb Yüce Haklan gayrı ile alâka peydah edip kaldığı süre; işbu alâka azdan dahi az olsun., o kalbin sahibi tevhid erbabından olamaz..

Mücerred tevhid sözü ve tevhid itikadı: Fazilet erbabı katında fuzulî sayılır.

***

Evet..

Elbette tevhid sözü lâzımdır ve tevhid itikadı gereklidir. Zira bu: Tasdik ve iman bahsinde muteberdir. Ama bir başka manada:

Lâ ma'bude illallah. (Allah'tan başka ibadet edilen yoktur.)

Cümlesi ile:

— Lâ Mevcude illallah. (Allah'tan başka varlık yoktur.) Cümlesi arasındaki fark açıktır.

İman tasdiki, ilmî olup vicdanî idrâk dahi bir başka halettir. Ama bu halete kavuşmadan dile getirmek mahzurludur.

***

Meşayihten bazıları bu tevhid babında kelâm etmişlerdir. Ama, onların durumu, şu iki şeyden hali değildir:

a) Onlar, bu hallerinde özürlüdürler.
b) Halin ağır basması üzerine kapalı kalmışlardır. Bundan başka üçüncü durum dahi şu olabilir: Hallerini yazmak ve onları açıklamaktan maksatları; başkalarının halleri için bir mihenk taşı ve miyar (ölçü) olmasıdır. Ta ki, onların halindeki istikameti ve eğriliği büeler; anlayalar. Yoksa, böyle bir devletin husulü olmadan sırrı ifşa etmek memnudur.

***

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, bizim gibilere, kemal erbabı zatların hallerinden nasib ihsan eylesin.. Sünnet-i Seniyye-i Mustafaviyede istikamet üzere olmayı nasib eylesin.. Resulûllah efendimiz ve onun şerefli âli hürmetine.. Ona ve âline salâtlar ve selâmlar..

***

Başınızı ağrıtacak bir husus kaldı.. Şöyle ki:

Bu duâ mektubunu getiren Hafız Meyan Abdülfettah kibarzadedir. Ayali çok olup bilhassa kızlardır. Maişet sebeblerinin darlığı onu kerem sahibi zatların kapısına atmaya zorladı. Dilek: Onu arzusuna, meramına ermesinedir. Yani: Has ve umumî manada ona iltifat bereketinizdir.

Daha fazlasını yazmak baş ağrıtmak sayılır..

 

Günün Sözü

"“Cennet sizin (her) birinize, ayakkabısının bağından/nalininin tasmasından daha yakındır. Cehennem de böyledir.” (Hadîs-i Şerif—Buhârî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.