Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

110.Mektup

110. MEKTUP

MEVZUU : İnsanın yaratılmasından gaye:
a) Sülûk vazifelerini eda..
b) Yüce Sübhan Hakkın zatına tam manası ile ikbal, Olduğunun beyanı..

***

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, Şeyh Sadreddin'e yazmıştır.

***

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah sizleri, erbab-ı kemalin ulaştığı son makama ulaştırsın.

***

Bilmiş olasın ki,

İnsanın yaratılmasından gaye şudur: Kulluk vazifelerini eda ve devamlı Sübhan Hakkın zatına yönelmek..

Anlatılan mana: Seyyid'ül-evvelin vel-âhirin Resulûllah'a kemal manada ittiba olmadan kolay olmaz. Salâvatların ekmeli, tahiyyatın en güzeli ona., hem zahiren hem de batınen..

Sübhan Allah, bizlere ve sizlere söz, fiil, zahir, batın, amel, itikad olarak; Resulûllah'a tabi olmayı nasib eylesin. Allah-ü Taâlâ ona salât ve selâm eylesin.

Amin!. Ya Rabbel-Âlemin..

Bu manada bir şiir:

Batıldır hep Hakkın gayrı tuttukları;
Yazık onlara, batıldır taptıkları..

***

Noksan sıfatlardan münezzeh Hakkın gayrı olarak, her ne matlub ve maksud olursa, o tapılan bir şeydir. Yüce Hakkın gayrına tapmaktan necat, ancak şu zaman hâsıl olur ki: Hakkın zatından gayrı bir maksad kalmaya.. îsterse bu yabancı maksad âhirete ait ve cennet nimetleri arasında bulunsun..

Âhirete ait nimetler, her nekadar hasenattan sayılsalar da; mukarrebin makamını bulmuş zatlara göre seyyiat cümlesindendir.

Ahiretin işlerinin hali, üstte anlatıldığı gibi olunca, dünya işleri için ne buyurulur?. Kaldı ki, dünya: Hakkın buğzettiği bir şeydir; yarattığı gündenberi ona hiç nazar etmemiştir ve onu sevmek her hatanın başıdır. Onu sevenler ise., tarda ve lanete müstahak olurlar. Bu mana bir hadis-i şerifte şöyle anlatıldı:

— «Dünya mel'undur; keza içindekiler de mel'undur. Ancak, Yüce Allah'ın zikri müstesna..»

Allah-ü Taâlâ, bizlere dünyanın ve dünya içindekilerin şerrinden necat ihsan eylesin. Seyyid'ül-evvelin vel-âhirin olan Habibi Muhammed hürmetine.. Ona salât ve selâm..

 

Günün Sözü

"“Geçmiş ümmetlere verilmeyen şey benim ümmetime verildi. O da musîbet ânında ‘İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn’ demeleridir.” (Hadîs-i Şerif—Muhtâru’l-Ehâdis)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.