Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 6051
2-Bakara Tıklamalar: 4887
144. Nas Tıklamalar: 4029
113. Felak Tıklamalar: 3994
112. İhlas Tıklamalar: 3847
111.Tebbet Tıklamalar: 3565
110. Nasr Tıklamalar: 3750
109. Kafirun Tıklamalar: 3444
108.Kevser Tıklamalar: 3712
107-Ma'un Tıklamalar: 3963
106-Kureys Tıklamalar: 3486
105-Fil Tıklamalar: 3548
104-Hümeze Tıklamalar: 3190
103-Asr Tıklamalar: 3916
102-Tekasür Tıklamalar: 3573
101-Kaari'a Tıklamalar: 3929
100-Adiyat Tıklamalar: 3238
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 3274
98-Beyyine Tıklamalar: 3274
97-Kadir Tıklamalar: 3250
96-Alak Tıklamalar: 3231
95-Tin Tıklamalar: 3181
94-İnsirah Tıklamalar: 3202
93-Duha Tıklamalar: 3000
92-Leyl Tıklamalar: 3013
91-Sems Tıklamalar: 3009
90-Beled Tıklamalar: 3169
89-Fecr Tıklamalar: 3391
88-Gasiye Tıklamalar: 3310
87-A'la Tıklamalar: 3296
86-Tarik Tıklamalar: 3332
85-Büruc Tıklamalar: 2933
84-İnsikak Tıklamalar: 2967
83-Mutaffifin Tıklamalar: 3021
82-Infitar Tıklamalar: 3131
81-Tekvir Tıklamalar: 3031
80-Abese Tıklamalar: 3198
79-Naziat Tıklamalar: 3019
78-Nebe Tıklamalar: 3133
77-Mürselat Tıklamalar: 3259
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 3126
75-Kiyamet Tıklamalar: 3255
74-Müddessir Tıklamalar: 3096
72-Cin Tıklamalar: 3431
71-Nuh Tıklamalar: 3018
70-Mearic Tıklamalar: 3047
69-Hakka Tıklamalar: 3191
68-Kalem Tıklamalar: 3056
67-Mülk Tıklamalar: 3303
66-Tahrim Tıklamalar: 3229
65-Talak Tıklamalar: 3174
64-Tegabün Tıklamalar: 3142
63-Münafikun Tıklamalar: 3084
62-Cum'a Tıklamalar: 3055
61-Saf Tıklamalar: 3290
60-Mümtehine Tıklamalar: 3177
59-Hasr Tıklamalar: 3381
58-Mücadele Tıklamalar: 3388
57-Hadid Tıklamalar: 3184
56-Vakia Tıklamalar: 3220
55-Rahman Tıklamalar: 3363
54-Kamer Tıklamalar: 3570
53-Necm Tıklamalar: 3401
52-Tur Tıklamalar: 3269
51-Zariyat Tıklamalar: 2962
50-Kaf Tıklamalar: 3259
49-Hucurat Tıklamalar: 3511
48-Fetih Tıklamalar: 3347
47-Muhammed Tıklamalar: 3412
46-Ahkaf Tıklamalar: 3233
45-Casiye Tıklamalar: 3576
44-Duhan Tıklamalar: 3355
43-Zuhruf Tıklamalar: 3208
42-Sura Tıklamalar: 3305
40-Mümin Tıklamalar: 3167
39-Zümer Tıklamalar: 3178
38-Sad Tıklamalar: 3326
37-Saffat Tıklamalar: 3293
36-Yasin Tıklamalar: 4039
35-Fatir Tıklamalar: 3273
34-Sebe Tıklamalar: 3214
33-Ahzab Tıklamalar: 3259
32-Secde Tıklamalar: 3096
31-Lokman Tıklamalar: 3300
30-Rum Tıklamalar: 3295
29-Ankebut Tıklamalar: 4191
28-Kasas Tıklamalar: 3190
27-Neml Tıklamalar: 3192
26-Suara Tıklamalar: 2996
25-Furkan Tıklamalar: 3261
24-Nur Tıklamalar: 3460
23-Mü'minun Tıklamalar: 3482
22-Hac Tıklamalar: 3096
21-Enbiya Tıklamalar: 3284
20-Taha Tıklamalar: 3105
19-Meryem Tıklamalar: 3263
18-Kehf Tıklamalar: 3334
17-Isra Tıklamalar: 3502
15-Hicr Tıklamalar: 3098
15-Hicr Tıklamalar: 3542
14-İbrahim Tıklamalar: 3248
13-Ra'd Tıklamalar: 3382
12-Yusuf Tıklamalar: 3444
11-Hud Tıklamalar: 3308
10-Yunus Tıklamalar: 3397
9-Tevbe Tıklamalar: 3646
8-Enfal Tıklamalar: 3220
7-A'raf Tıklamalar: 3317
6-En'am Tıklamalar: 3430
4-Nisa Tıklamalar: 3837
3-Al-iimran Tıklamalar: 3997
5- Maide Tıklamalar: 3860
41- Fussilet Tıklamalar: 3980
73- Müzemmil Tıklamalar: 5308

Günün Sözü

"Bütün insanlar, tarağın dişleri gibi müsâvîdirler; ancak ibadetle birbirlerine üstünlük kazanırlar.” (Hadîs-i Şerif—Hâkim, el-Müstedrek)"
Telif Hakkı © 2022 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.