Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 5388
2-Bakara Tıklamalar: 4259
144. Nas Tıklamalar: 3456
113. Felak Tıklamalar: 3312
112. İhlas Tıklamalar: 3288
111.Tebbet Tıklamalar: 3083
110. Nasr Tıklamalar: 3214
109. Kafirun Tıklamalar: 3018
108.Kevser Tıklamalar: 3174
107-Ma'un Tıklamalar: 3378
106-Kureys Tıklamalar: 3012
105-Fil Tıklamalar: 3091
104-Hümeze Tıklamalar: 2683
103-Asr Tıklamalar: 3344
102-Tekasür Tıklamalar: 3143
101-Kaari'a Tıklamalar: 3332
100-Adiyat Tıklamalar: 2804
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 2850
98-Beyyine Tıklamalar: 2871
97-Kadir Tıklamalar: 2859
96-Alak Tıklamalar: 2845
95-Tin Tıklamalar: 2759
94-İnsirah Tıklamalar: 2812
93-Duha Tıklamalar: 2615
92-Leyl Tıklamalar: 2618
91-Sems Tıklamalar: 2613
90-Beled Tıklamalar: 2778
89-Fecr Tıklamalar: 2966
88-Gasiye Tıklamalar: 2836
87-A'la Tıklamalar: 2902
86-Tarik Tıklamalar: 2903
85-Büruc Tıklamalar: 2526
84-İnsikak Tıklamalar: 2564
83-Mutaffifin Tıklamalar: 2585
82-Infitar Tıklamalar: 2762
81-Tekvir Tıklamalar: 2597
80-Abese Tıklamalar: 2789
79-Naziat Tıklamalar: 2583
78-Nebe Tıklamalar: 2677
77-Mürselat Tıklamalar: 2890
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 2703
75-Kiyamet Tıklamalar: 2794
74-Müddessir Tıklamalar: 2711
72-Cin Tıklamalar: 3030
71-Nuh Tıklamalar: 2558
70-Mearic Tıklamalar: 2645
69-Hakka Tıklamalar: 2804
68-Kalem Tıklamalar: 2657
67-Mülk Tıklamalar: 2900
66-Tahrim Tıklamalar: 2820
65-Talak Tıklamalar: 2777
64-Tegabün Tıklamalar: 2747
63-Münafikun Tıklamalar: 2706
62-Cum'a Tıklamalar: 2658
61-Saf Tıklamalar: 2863
60-Mümtehine Tıklamalar: 2778
59-Hasr Tıklamalar: 2995
58-Mücadele Tıklamalar: 2913
57-Hadid Tıklamalar: 2694
56-Vakia Tıklamalar: 2723
55-Rahman Tıklamalar: 2843
54-Kamer Tıklamalar: 3067
53-Necm Tıklamalar: 2853
52-Tur Tıklamalar: 2757
51-Zariyat Tıklamalar: 2558
50-Kaf Tıklamalar: 2849
49-Hucurat Tıklamalar: 3117
48-Fetih Tıklamalar: 2944
47-Muhammed Tıklamalar: 3037
46-Ahkaf Tıklamalar: 2821
45-Casiye Tıklamalar: 3160
44-Duhan Tıklamalar: 2913
43-Zuhruf Tıklamalar: 2791
42-Sura Tıklamalar: 2910
40-Mümin Tıklamalar: 2769
39-Zümer Tıklamalar: 2737
38-Sad Tıklamalar: 2917
37-Saffat Tıklamalar: 2873
36-Yasin Tıklamalar: 3652
35-Fatir Tıklamalar: 2837
34-Sebe Tıklamalar: 2801
33-Ahzab Tıklamalar: 2864
32-Secde Tıklamalar: 2663
31-Lokman Tıklamalar: 2926
30-Rum Tıklamalar: 2909
29-Ankebut Tıklamalar: 3834
28-Kasas Tıklamalar: 2805
27-Neml Tıklamalar: 2832
26-Suara Tıklamalar: 2615
25-Furkan Tıklamalar: 2866
24-Nur Tıklamalar: 3089
23-Mü'minun Tıklamalar: 3092
22-Hac Tıklamalar: 2697
21-Enbiya Tıklamalar: 2898
20-Taha Tıklamalar: 2719
19-Meryem Tıklamalar: 2839
18-Kehf Tıklamalar: 2930
17-Isra Tıklamalar: 3033
15-Hicr Tıklamalar: 2693
15-Hicr Tıklamalar: 3138
14-İbrahim Tıklamalar: 2853
13-Ra'd Tıklamalar: 2984
12-Yusuf Tıklamalar: 3015
11-Hud Tıklamalar: 2905
10-Yunus Tıklamalar: 3035
9-Tevbe Tıklamalar: 3217
8-Enfal Tıklamalar: 2805
7-A'raf Tıklamalar: 2921
6-En'am Tıklamalar: 3026
4-Nisa Tıklamalar: 3419
3-Al-iimran Tıklamalar: 3511
5- Maide Tıklamalar: 3428
41- Fussilet Tıklamalar: 3573
73- Müzemmil Tıklamalar: 4932

Günün Sözü

"Allah kulunu severse tazarru (ile duâsını) duymak için ona belâ verir. (Hadîs-i Şerif—Beyhakî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.