Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 7323
2-Bakara Tıklamalar: 6003
144. Nas Tıklamalar: 5116
113. Felak Tıklamalar: 5132
112. İhlas Tıklamalar: 4924
111.Tebbet Tıklamalar: 4564
110. Nasr Tıklamalar: 4784
109. Kafirun Tıklamalar: 4373
108.Kevser Tıklamalar: 4764
107-Ma'un Tıklamalar: 5036
106-Kureys Tıklamalar: 4399
105-Fil Tıklamalar: 4431
104-Hümeze Tıklamalar: 4066
103-Asr Tıklamalar: 4890
102-Tekasür Tıklamalar: 4439
101-Kaari'a Tıklamalar: 5034
100-Adiyat Tıklamalar: 4128
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 4128
98-Beyyine Tıklamalar: 4124
97-Kadir Tıklamalar: 4093
96-Alak Tıklamalar: 4051
95-Tin Tıklamalar: 3990
94-İnsirah Tıklamalar: 4025
93-Duha Tıklamalar: 3829
92-Leyl Tıklamalar: 3851
91-Sems Tıklamalar: 3856
90-Beled Tıklamalar: 4011
89-Fecr Tıklamalar: 4284
88-Gasiye Tıklamalar: 4114
87-A'la Tıklamalar: 4142
86-Tarik Tıklamalar: 4141
85-Büruc Tıklamalar: 3749
84-İnsikak Tıklamalar: 3778
83-Mutaffifin Tıklamalar: 3840
82-Infitar Tıklamalar: 3923
81-Tekvir Tıklamalar: 3913
80-Abese Tıklamalar: 4002
79-Naziat Tıklamalar: 3793
78-Nebe Tıklamalar: 3931
77-Mürselat Tıklamalar: 4040
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 3933
75-Kiyamet Tıklamalar: 4056
74-Müddessir Tıklamalar: 3908
72-Cin Tıklamalar: 4222
71-Nuh Tıklamalar: 3933
70-Mearic Tıklamalar: 3898
69-Hakka Tıklamalar: 4035
68-Kalem Tıklamalar: 3821
67-Mülk Tıklamalar: 4123
66-Tahrim Tıklamalar: 4147
65-Talak Tıklamalar: 3978
64-Tegabün Tıklamalar: 3977
63-Münafikun Tıklamalar: 3906
62-Cum'a Tıklamalar: 3897
61-Saf Tıklamalar: 4098
60-Mümtehine Tıklamalar: 4007
59-Hasr Tıklamalar: 4145
58-Mücadele Tıklamalar: 4366
57-Hadid Tıklamalar: 4137
56-Vakia Tıklamalar: 4155
55-Rahman Tıklamalar: 4358
54-Kamer Tıklamalar: 4562
53-Necm Tıklamalar: 4412
52-Tur Tıklamalar: 4215
51-Zariyat Tıklamalar: 3748
50-Kaf Tıklamalar: 4070
49-Hucurat Tıklamalar: 4330
48-Fetih Tıklamalar: 4127
47-Muhammed Tıklamalar: 4232
46-Ahkaf Tıklamalar: 4039
45-Casiye Tıklamalar: 4363
44-Duhan Tıklamalar: 4127
43-Zuhruf Tıklamalar: 4018
42-Sura Tıklamalar: 4136
40-Mümin Tıklamalar: 3962
39-Zümer Tıklamalar: 3952
38-Sad Tıklamalar: 4110
37-Saffat Tıklamalar: 4074
36-Yasin Tıklamalar: 4837
35-Fatir Tıklamalar: 4037
34-Sebe Tıklamalar: 4041
33-Ahzab Tıklamalar: 4069
32-Secde Tıklamalar: 3870
31-Lokman Tıklamalar: 4067
30-Rum Tıklamalar: 4125
29-Ankebut Tıklamalar: 4946
28-Kasas Tıklamalar: 3965
27-Neml Tıklamalar: 3932
26-Suara Tıklamalar: 3792
25-Furkan Tıklamalar: 4034
24-Nur Tıklamalar: 4217
23-Mü'minun Tıklamalar: 4255
22-Hac Tıklamalar: 3859
21-Enbiya Tıklamalar: 4048
20-Taha Tıklamalar: 3885
19-Meryem Tıklamalar: 4054
18-Kehf Tıklamalar: 4110
17-Isra Tıklamalar: 4309
15-Hicr Tıklamalar: 3898
15-Hicr Tıklamalar: 4365
14-İbrahim Tıklamalar: 4065
13-Ra'd Tıklamalar: 4205
12-Yusuf Tıklamalar: 4247
11-Hud Tıklamalar: 4112
10-Yunus Tıklamalar: 4127
9-Tevbe Tıklamalar: 4422
8-Enfal Tıklamalar: 4112
7-A'raf Tıklamalar: 4157
6-En'am Tıklamalar: 4249
4-Nisa Tıklamalar: 4647
3-Al-iimran Tıklamalar: 4886
5- Maide Tıklamalar: 4721
41- Fussilet Tıklamalar: 4752
73- Müzemmil Tıklamalar: 6101

Günün Sözü

"“Hiçbir evlâd babasının hakkını ödeyemez. Ancak babasını köle olarak bulup satın alır ve âzâd ederse babalık hakkını ödemiş olur.” (Hadîs-i Şerif—Müslim)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.