Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 7021
2-Bakara Tıklamalar: 5730
144. Nas Tıklamalar: 4852
113. Felak Tıklamalar: 4855
112. İhlas Tıklamalar: 4661
111.Tebbet Tıklamalar: 4348
110. Nasr Tıklamalar: 4545
109. Kafirun Tıklamalar: 4150
108.Kevser Tıklamalar: 4507
107-Ma'un Tıklamalar: 4782
106-Kureys Tıklamalar: 4178
105-Fil Tıklamalar: 4225
104-Hümeze Tıklamalar: 3861
103-Asr Tıklamalar: 4660
102-Tekasür Tıklamalar: 4237
101-Kaari'a Tıklamalar: 4781
100-Adiyat Tıklamalar: 3922
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 3929
98-Beyyine Tıklamalar: 3926
97-Kadir Tıklamalar: 3898
96-Alak Tıklamalar: 3862
95-Tin Tıklamalar: 3791
94-İnsirah Tıklamalar: 3831
93-Duha Tıklamalar: 3622
92-Leyl Tıklamalar: 3662
91-Sems Tıklamalar: 3660
90-Beled Tıklamalar: 3815
89-Fecr Tıklamalar: 4078
88-Gasiye Tıklamalar: 3923
87-A'la Tıklamalar: 3951
86-Tarik Tıklamalar: 3942
85-Büruc Tıklamalar: 3555
84-İnsikak Tıklamalar: 3577
83-Mutaffifin Tıklamalar: 3640
82-Infitar Tıklamalar: 3733
81-Tekvir Tıklamalar: 3677
80-Abese Tıklamalar: 3804
79-Naziat Tıklamalar: 3594
78-Nebe Tıklamalar: 3733
77-Mürselat Tıklamalar: 3847
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 3730
75-Kiyamet Tıklamalar: 3863
74-Müddessir Tıklamalar: 3708
72-Cin Tıklamalar: 4024
71-Nuh Tıklamalar: 3738
70-Mearic Tıklamalar: 3707
69-Hakka Tıklamalar: 3844
68-Kalem Tıklamalar: 3635
67-Mülk Tıklamalar: 3928
66-Tahrim Tıklamalar: 3951
65-Talak Tıklamalar: 3781
64-Tegabün Tıklamalar: 3781
63-Münafikun Tıklamalar: 3705
62-Cum'a Tıklamalar: 3697
61-Saf Tıklamalar: 3906
60-Mümtehine Tıklamalar: 3810
59-Hasr Tıklamalar: 3963
58-Mücadele Tıklamalar: 4051
57-Hadid Tıklamalar: 3818
56-Vakia Tıklamalar: 3840
55-Rahman Tıklamalar: 4047
54-Kamer Tıklamalar: 4253
53-Necm Tıklamalar: 4105
52-Tur Tıklamalar: 3913
51-Zariyat Tıklamalar: 3555
50-Kaf Tıklamalar: 3880
49-Hucurat Tıklamalar: 4131
48-Fetih Tıklamalar: 3926
47-Muhammed Tıklamalar: 4022
46-Ahkaf Tıklamalar: 3846
45-Casiye Tıklamalar: 4176
44-Duhan Tıklamalar: 3922
43-Zuhruf Tıklamalar: 3815
42-Sura Tıklamalar: 3941
40-Mümin Tıklamalar: 3769
39-Zümer Tıklamalar: 3761
38-Sad Tıklamalar: 3915
37-Saffat Tıklamalar: 3877
36-Yasin Tıklamalar: 4653
35-Fatir Tıklamalar: 3853
34-Sebe Tıklamalar: 3850
33-Ahzab Tıklamalar: 3877
32-Secde Tıklamalar: 3677
31-Lokman Tıklamalar: 3866
30-Rum Tıklamalar: 3913
29-Ankebut Tıklamalar: 4755
28-Kasas Tıklamalar: 3767
27-Neml Tıklamalar: 3749
26-Suara Tıklamalar: 3608
25-Furkan Tıklamalar: 3845
24-Nur Tıklamalar: 4026
23-Mü'minun Tıklamalar: 4050
22-Hac Tıklamalar: 3674
21-Enbiya Tıklamalar: 3850
20-Taha Tıklamalar: 3692
19-Meryem Tıklamalar: 3869
18-Kehf Tıklamalar: 3919
17-Isra Tıklamalar: 4118
15-Hicr Tıklamalar: 3702
15-Hicr Tıklamalar: 4168
14-İbrahim Tıklamalar: 3872
13-Ra'd Tıklamalar: 4014
12-Yusuf Tıklamalar: 4060
11-Hud Tıklamalar: 3930
10-Yunus Tıklamalar: 3952
9-Tevbe Tıklamalar: 4248
8-Enfal Tıklamalar: 3879
7-A'raf Tıklamalar: 3977
6-En'am Tıklamalar: 4056
4-Nisa Tıklamalar: 4460
3-Al-iimran Tıklamalar: 4677
5- Maide Tıklamalar: 4503
41- Fussilet Tıklamalar: 4561
73- Müzemmil Tıklamalar: 5899

Günün Sözü

"“Her meşrû ve güzel iş sadakadır.” (Hadîs-i Şerif—Buhârî)"
Telif Hakkı © 2023 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.