Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 5555
2-Bakara Tıklamalar: 4405
144. Nas Tıklamalar: 3590
113. Felak Tıklamalar: 3466
112. İhlas Tıklamalar: 3414
111.Tebbet Tıklamalar: 3210
110. Nasr Tıklamalar: 3347
109. Kafirun Tıklamalar: 3132
108.Kevser Tıklamalar: 3324
107-Ma'un Tıklamalar: 3530
106-Kureys Tıklamalar: 3139
105-Fil Tıklamalar: 3209
104-Hümeze Tıklamalar: 2819
103-Asr Tıklamalar: 3525
102-Tekasür Tıklamalar: 3263
101-Kaari'a Tıklamalar: 3507
100-Adiyat Tıklamalar: 2914
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 2951
98-Beyyine Tıklamalar: 2982
97-Kadir Tıklamalar: 2942
96-Alak Tıklamalar: 2942
95-Tin Tıklamalar: 2856
94-İnsirah Tıklamalar: 2907
93-Duha Tıklamalar: 2702
92-Leyl Tıklamalar: 2713
91-Sems Tıklamalar: 2710
90-Beled Tıklamalar: 2867
89-Fecr Tıklamalar: 3067
88-Gasiye Tıklamalar: 2940
87-A'la Tıklamalar: 3000
86-Tarik Tıklamalar: 3005
85-Büruc Tıklamalar: 2615
84-İnsikak Tıklamalar: 2657
83-Mutaffifin Tıklamalar: 2697
82-Infitar Tıklamalar: 2851
81-Tekvir Tıklamalar: 2707
80-Abese Tıklamalar: 2894
79-Naziat Tıklamalar: 2702
78-Nebe Tıklamalar: 2787
77-Mürselat Tıklamalar: 2979
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 2798
75-Kiyamet Tıklamalar: 2902
74-Müddessir Tıklamalar: 2804
72-Cin Tıklamalar: 3127
71-Nuh Tıklamalar: 2656
70-Mearic Tıklamalar: 2738
69-Hakka Tıklamalar: 2887
68-Kalem Tıklamalar: 2744
67-Mülk Tıklamalar: 2986
66-Tahrim Tıklamalar: 2905
65-Talak Tıklamalar: 2868
64-Tegabün Tıklamalar: 2848
63-Münafikun Tıklamalar: 2795
62-Cum'a Tıklamalar: 2749
61-Saf Tıklamalar: 2964
60-Mümtehine Tıklamalar: 2866
59-Hasr Tıklamalar: 3081
58-Mücadele Tıklamalar: 3006
57-Hadid Tıklamalar: 2788
56-Vakia Tıklamalar: 2818
55-Rahman Tıklamalar: 2935
54-Kamer Tıklamalar: 3164
53-Necm Tıklamalar: 2945
52-Tur Tıklamalar: 2864
51-Zariyat Tıklamalar: 2656
50-Kaf Tıklamalar: 2944
49-Hucurat Tıklamalar: 3215
48-Fetih Tıklamalar: 3053
47-Muhammed Tıklamalar: 3126
46-Ahkaf Tıklamalar: 2920
45-Casiye Tıklamalar: 3266
44-Duhan Tıklamalar: 3024
43-Zuhruf Tıklamalar: 2911
42-Sura Tıklamalar: 3014
40-Mümin Tıklamalar: 2858
39-Zümer Tıklamalar: 2815
38-Sad Tıklamalar: 3018
37-Saffat Tıklamalar: 2978
36-Yasin Tıklamalar: 3734
35-Fatir Tıklamalar: 2923
34-Sebe Tıklamalar: 2891
33-Ahzab Tıklamalar: 2947
32-Secde Tıklamalar: 2772
31-Lokman Tıklamalar: 3009
30-Rum Tıklamalar: 2995
29-Ankebut Tıklamalar: 3917
28-Kasas Tıklamalar: 2895
27-Neml Tıklamalar: 2906
26-Suara Tıklamalar: 2703
25-Furkan Tıklamalar: 2959
24-Nur Tıklamalar: 3172
23-Mü'minun Tıklamalar: 3171
22-Hac Tıklamalar: 2778
21-Enbiya Tıklamalar: 2985
20-Taha Tıklamalar: 2810
19-Meryem Tıklamalar: 2964
18-Kehf Tıklamalar: 3027
17-Isra Tıklamalar: 3116
15-Hicr Tıklamalar: 2780
15-Hicr Tıklamalar: 3237
14-İbrahim Tıklamalar: 2943
13-Ra'd Tıklamalar: 3074
12-Yusuf Tıklamalar: 3096
11-Hud Tıklamalar: 2996
10-Yunus Tıklamalar: 3115
9-Tevbe Tıklamalar: 3319
8-Enfal Tıklamalar: 2902
7-A'raf Tıklamalar: 3003
6-En'am Tıklamalar: 3121
4-Nisa Tıklamalar: 3527
3-Al-iimran Tıklamalar: 3601
5- Maide Tıklamalar: 3508
41- Fussilet Tıklamalar: 3642
73- Müzemmil Tıklamalar: 5024

Günün Sözü

"Bütün insanlar, tarağın dişleri gibi müsâvîdirler; ancak ibadetle birbirlerine üstünlük kazanırlar.” (Hadîs-i Şerif—Hâkim, el-Müstedrek)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.