Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 6717
2-Bakara Tıklamalar: 5486
144. Nas Tıklamalar: 4586
113. Felak Tıklamalar: 4585
112. İhlas Tıklamalar: 4414
111.Tebbet Tıklamalar: 4110
110. Nasr Tıklamalar: 4306
109. Kafirun Tıklamalar: 3933
108.Kevser Tıklamalar: 4240
107-Ma'un Tıklamalar: 4531
106-Kureys Tıklamalar: 3964
105-Fil Tıklamalar: 4009
104-Hümeze Tıklamalar: 3650
103-Asr Tıklamalar: 4421
102-Tekasür Tıklamalar: 4031
101-Kaari'a Tıklamalar: 4513
100-Adiyat Tıklamalar: 3704
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 3722
98-Beyyine Tıklamalar: 3717
97-Kadir Tıklamalar: 3695
96-Alak Tıklamalar: 3660
95-Tin Tıklamalar: 3594
94-İnsirah Tıklamalar: 3627
93-Duha Tıklamalar: 3427
92-Leyl Tıklamalar: 3461
91-Sems Tıklamalar: 3453
90-Beled Tıklamalar: 3602
89-Fecr Tıklamalar: 3857
88-Gasiye Tıklamalar: 3735
87-A'la Tıklamalar: 3741
86-Tarik Tıklamalar: 3745
85-Büruc Tıklamalar: 3358
84-İnsikak Tıklamalar: 3376
83-Mutaffifin Tıklamalar: 3436
82-Infitar Tıklamalar: 3537
81-Tekvir Tıklamalar: 3454
80-Abese Tıklamalar: 3604
79-Naziat Tıklamalar: 3394
78-Nebe Tıklamalar: 3534
77-Mürselat Tıklamalar: 3657
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 3535
75-Kiyamet Tıklamalar: 3672
74-Müddessir Tıklamalar: 3509
72-Cin Tıklamalar: 3840
71-Nuh Tıklamalar: 3539
70-Mearic Tıklamalar: 3499
69-Hakka Tıklamalar: 3642
68-Kalem Tıklamalar: 3456
67-Mülk Tıklamalar: 3725
66-Tahrim Tıklamalar: 3745
65-Talak Tıklamalar: 3578
64-Tegabün Tıklamalar: 3581
63-Münafikun Tıklamalar: 3503
62-Cum'a Tıklamalar: 3487
61-Saf Tıklamalar: 3719
60-Mümtehine Tıklamalar: 3604
59-Hasr Tıklamalar: 3783
58-Mücadele Tıklamalar: 3825
57-Hadid Tıklamalar: 3607
56-Vakia Tıklamalar: 3644
55-Rahman Tıklamalar: 3827
54-Kamer Tıklamalar: 4030
53-Necm Tıklamalar: 3877
52-Tur Tıklamalar: 3712
51-Zariyat Tıklamalar: 3371
50-Kaf Tıklamalar: 3688
49-Hucurat Tıklamalar: 3940
48-Fetih Tıklamalar: 3739
47-Muhammed Tıklamalar: 3832
46-Ahkaf Tıklamalar: 3646
45-Casiye Tıklamalar: 3974
44-Duhan Tıklamalar: 3736
43-Zuhruf Tıklamalar: 3626
42-Sura Tıklamalar: 3745
40-Mümin Tıklamalar: 3581
39-Zümer Tıklamalar: 3585
38-Sad Tıklamalar: 3723
37-Saffat Tıklamalar: 3689
36-Yasin Tıklamalar: 4453
35-Fatir Tıklamalar: 3664
34-Sebe Tıklamalar: 3640
33-Ahzab Tıklamalar: 3671
32-Secde Tıklamalar: 3490
31-Lokman Tıklamalar: 3678
30-Rum Tıklamalar: 3715
29-Ankebut Tıklamalar: 4553
28-Kasas Tıklamalar: 3584
27-Neml Tıklamalar: 3560
26-Suara Tıklamalar: 3410
25-Furkan Tıklamalar: 3647
24-Nur Tıklamalar: 3840
23-Mü'minun Tıklamalar: 3857
22-Hac Tıklamalar: 3478
21-Enbiya Tıklamalar: 3672
20-Taha Tıklamalar: 3501
19-Meryem Tıklamalar: 3663
18-Kehf Tıklamalar: 3721
17-Isra Tıklamalar: 3912
15-Hicr Tıklamalar: 3524
15-Hicr Tıklamalar: 3966
14-İbrahim Tıklamalar: 3676
13-Ra'd Tıklamalar: 3809
12-Yusuf Tıklamalar: 3858
11-Hud Tıklamalar: 3715
10-Yunus Tıklamalar: 3763
9-Tevbe Tıklamalar: 4052
8-Enfal Tıklamalar: 3674
7-A'raf Tıklamalar: 3759
6-En'am Tıklamalar: 3844
4-Nisa Tıklamalar: 4268
3-Al-iimran Tıklamalar: 4473
5- Maide Tıklamalar: 4293
41- Fussilet Tıklamalar: 4364
73- Müzemmil Tıklamalar: 5705

Günün Sözü

"“Muhakkak ki Allah Teâlâ, haramdan kaçınan, gönlü zengin (kanaatkâr) ve (her türlü nafile) ibadetlerini gizli yapan kulu sever.” (Hadîs-i Şerif—Müslim)"
Telif Hakkı © 2023 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.