Riyazus-Salihin

Süzgeçler
Riyazus- Salihin kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
50) Allah’ın Güç Ve Azabına Karşı Devamlı Sorumluluk Bilincinde Olmak Tıklamalar: 5221
51) Allah’ın Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 5656
52) Allah’tan Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 3081
53) Korku İle Ümit Arasında Yaşamak Tıklamalar: 4742
54) Dini Heyecan Ve Ahiret Endişesinden Dolayı Ağlamak Tıklamalar: 3620
55) Zühdün Üstünlüğü Tıklamalar: 3797
56) Açlık Ve Sade Yaşamanın Üstünlüğü Tıklamalar: 3776
57) Kanaat Tok Gözlülük Ve Orta Yolu Seçmek Tıklamalar: 4599
58) Göz Dikmeksizin Ve İstemeyerek Sadaka Almanın Caiz Oluşu Tıklamalar: 2396
59) Elinin Emeğiyle Geçinip Kimseden Bir Şey İstememek Tıklamalar: 3786
60) Cömertlik Ve Hayır Yollarına Harcamak Tıklamalar: 3411
61) Cimrilik Ve Açgözlülükten Sakınmak Tıklamalar: 2778
62) Başkalarını Kendine Tercih Etmek Tıklamalar: 2663
63) Ahirete Yarışırcasına Hazırlanmak Tıklamalar: 2800
64) Şükreden Zenginin Fazileti Tıklamalar: 4025
65) Ölümü Devamlı Hatırlamak Ve Nefsin Arzularını Dizginlemek Tıklamalar: 3593
66) Kabir Ziyareti Ve Bu Ziyarette Ne Denileceği Tıklamalar: 2886
67) Başa Gelenlerden Dolayı Ölümü İstemenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 2889
68) Günahtan Sakınıp Şüpheli Şeylerden Uzak Durmak Tıklamalar: 4281
69) İnsanlar Bozulup Bozukluk Artınca Bir Kenara Çekilmenin İyi Olacağı Tıklamalar: 3192
70) İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Kıymeti Tıklamalar: 3198
71) Alçak Gönüllü Olup Mü’minlere Kol Kanat Germek Tıklamalar: 3615
72) Kibir Ve Kendini Beğenmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3721
73) Güzel Ahlak Tıklamalar: 4507
74) Acele Etmemek Yumuşak Huyluluk Ve Acımak Tıklamalar: 3225
75) Hataları Bağışlayıp Bilgisizlere Uymamak Tıklamalar: 2765
76) Allah Rızası İçin Eziyet Ve Sıkıntılara Katlanma Tıklamalar: 2870
77) Allah’ın Dini İçin Kızmak Ve Allah’ın Dinine Yardım Etmek Tıklamalar: 3386
78) İdarecilerin Emri Altındakilere Şefkatli Davranmaları Aldatıp Kötü Davranmaktan Uzak Olmaları Tıklamalar: 3516
79) Adaletli Devlet İdarecisi Tıklamalar: 3023
80) Günah Olmayan Koşullarda Yöneticiye İtaat Tıklamalar: 3574
81) Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak Tıklamalar: 2926
82) Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi Tıklamalar: 2383
83) Yöneticilik İstemekte Hırslı Olana Görev Vermemek Tıklamalar: 2777
99) Bazı İşlerde Sağdan Başlamak Tıklamalar: 2638
98) Bazı İbadetleri Yapmak İçin Farklı Yolları Kullanarak Gidip Gelmek Tıklamalar: 2411
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 2667
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 2944
96) Vedâlaşma Tıklamalar: 2820
95) Hayırlı İşler Dolayısıyla Müjdelemek Ve Tebrik Etmek Tıklamalar: 3317
94) Misafire İkram Etmek Tıklamalar: 3107
93) Namaza, İlim Meclisine Ve Benzeri İbadetlere Ağırbaşlı Ve Vakur Bir Şekilde Çağırmak Tıklamalar: 2724
92) Vakar Ve Ağırbaşlılık Tıklamalar: 2694
91) Öğüt Verirken Ölçülü Olmak Tıklamalar: 2799
90) Konuşan Kimsenin Dinleyenleri Susturması Tıklamalar: 2681
89) Anlaşılır Şekilde Konuşmak Dinleyenin Anlıyabilmesi İçin Açık Konuşmak Tıklamalar: 2538
88) Müslümanlara Karşı Güler Yüzlü Ve Tatlı Dilli Olmak Tıklamalar: 2830
87) Alışılan İyiliklere Devam Etmek Tıklamalar: 2543
86) Sözünde Durup Vadini Yerine Getirmek Tıklamalar: 3081
85) Sır Saklama Tıklamalar: 3119
85) Sır Saklama Tıklamalar: 2869
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 2738
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 2915
130) Rüya Ve Rüya İle İlgili Esaslar Tıklamalar: 3572
129) Meclis Âdâbı (Meclis Ve Mecliste Oturma Âdâbı) Tıklamalar: 3534
128) Yatma Ve Oturma Âdâbı Tıklamalar: 3066
127) Uyumanın, Yaslanıp Yatmanın, Oturmanın, Bir Toplulukta Bulunmanın Ve Rüyânın Âdâbı Tıklamalar: 3300
126) Elbise Giyerken De Sağdan Başlamanın Müstehap Oluşu Tıklamalar: 2444
125) Yeni Elbise Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyince Nasıl Dua Edileceği Tıklamalar: 2829
124) Kaplan vb. Yırtıcı Ve Vahşi Hayvan Derisi Kullanımı Tıklamalar: 2726
123) Uyuz Hastalığı Olanın İpekli Giymesi Câizdir Tıklamalar: 2330
122) İpek Giymenin Erkeklere Haram Olduğu Tıklamalar: 2895
121) Orta Halli Elbise Giymek Tıklamalar: 2491
120) Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Giymemek Tıklamalar: 2573
119) Giysilerin Uzunluk Ve Kısalığı Tıklamalar: 2632
118) Gömlek Giymek Tıklamalar: 2815
117) Yasaklanan Ve Tavsiye Edilen Renkler Ve Elbise Türleri Tıklamalar: 3894
116) Temiz Kaplardan Su İçmek Tıklamalar: 2744
115) Topluma Su Dağıtanın En Sonra İçeceği Tıklamalar: 2537
114) Ayakta Su İçilebileceği, Oturarak İçmenin İse Daha Uygun Olduğu Tıklamalar: 2877
113) İçilecek Şeylere Üflememek Gerektiği Tıklamalar: 2459
112) Su Tulumunun Ağzından Su İçilmemesi (Su Tulumu Gibi Kapların Ağzından Su İçmenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3372
111) İçeceklerle İlgili Edepler Tıklamalar: 2486
110) Kalabalıkla Yemek Yemek Tıklamalar: 3344
109) Sofra Ve Yemek Adabı Tıklamalar: 3210
108) Bir Yere Dayanarak Yemek Yemenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2664
107) Yemeğin Tabağın Ortasından Değil Kenarlarından Yeneceği Tıklamalar: 2587
106) Yemeğe Doymayan Kimse (Yediğinden Doymayan Kimsenin Ne Söyleyeceği Ve Nasıl Davranacağı) Tıklamalar: 2739
105) Hurma Gibi Birer Birer Yenecek Meyveleri Sofradakilerin İzni Olmadan İkişer İkişer Yememek Tıklamalar: 2387
104) Yemeği Kendi Önünden Yemek, Sofra Edebini Bilmeyene Öğretmek Tıklamalar: 2924
103) Davete Giden Kimsenin Yanına Biri Takılırsa Ne Diyeceği Tıklamalar: 2510
102) Yemek Sofrasında Bulunan Oruçlunun Yemek Yemediği Takdirde Ne Diyeceği Tıklamalar: 2367
101) Yemekte Kusur Aramayıp Onu Beğendiğini Söylemek Tıklamalar: 2476
100) Yemek Yeme Usûl Ve Âdâbı Tıklamalar: 2770
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 2623
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 2645
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 3209
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 2563
161) Mezar Başında Dua (Ölüyü Defnettikten Sonra Dua Ve İstiğfar Etmek, Kur’an Okumak İçin Bir Süre Tıklamalar: 3579
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 2490
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2468
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2296
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 3499
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 2622
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 2598
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 2467
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2592
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2430
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2363
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 3051
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 2513
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2331
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2354
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2442
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 2552
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 2530
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 3439
144) Hastayı Ziyaret Etmek Tıklamalar: 2782
143) Musafaha Yapmak (Müslümanların Birbirleriyle Karşılaşınca Musâfaha Yapmaları, Güleryüzlü Davran Tıklamalar: 2621
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 2110
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 2695
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 4041
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 2547
161) Mezar Başında Dua Tıklamalar: 3293
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 2829
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2285
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2328
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 3794
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 2514
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 3827
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 2367
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2292
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2199
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 2696
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 2183
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2442
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2055
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 2481
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 2334
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 2614
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 2392
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 2736
143) Musafaha Yapmak Tıklamalar: 3095
142) Aksırana Yerhamükellah Demek Tıklamalar: 3093
141) İzin İsterken İsmini Söylemek Tıklamalar: 2592
140) Bir Eve Girerken İzin İstemenin Gereği Ve Uyulması Gereken Edepler Tıklamalar: 2666
139) Ayrılırken Selâm Vermek Tıklamalar: 3506
138) Îman Etmeyenlere Selâm Verip Almak Tıklamalar: 2908
137) Erkeğin Kadına Selâm Vermesi Tıklamalar: 2693
136) Çocuklara Selâm Verilmesi Tıklamalar: 2451
135) Evine Giren Kimsenin Selâm Vermesi Tıklamalar: 2575
134) Selâmı Tekrarlamak Tıklamalar: 2666
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 2671
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 2382
132) Selam Alıp Vermenin Şekli Tıklamalar: 3417
131) Selâmın Ve Selâmlaşmayı Yaygınlaştırmanın Fazîleti Tıklamalar: 3142
179) Kadının Yolculuk Yapması (Kadın İçin Tek Başına Yolculuk Yapma Yasağı) Tıklamalar: 4777
178) Yoldan Dönüşte Mescide Uğramak Tıklamalar: 2527
177) Yolcunun Dönüşte Söyleyeceği Söz Tıklamalar: 3580
176) Eve Gündüz Dönmek (Yolcunun, Evine Gündüz Dönmesi, Bir Zorunluluk Olmadıkça Gece Gelmemesi) Tıklamalar: 2930
175) Çabuk Dönmek (Yolcunun, İşini Bitirdikten Sonra Ailesinin Yanına Dönmekte Acele Etmesi) Tıklamalar: 2496
174) Konaklama Duası (Yolcunun Bir Yerde Konakladığı Zaman Yapacağı Dua) Tıklamalar: 2825
173) Korku Anında Yapılacak Dua Tıklamalar: 2587
172) Yolculukta Dua Etmek Tıklamalar: 4173
171) Yolculukta Tekbir Ve Tesbih Tıklamalar: 2341
170) Yola Çıkarken Yapılacak Dua (Yola Çıkmak Üzere Bineğine Binerken Okunacak Dua) Tıklamalar: 3520
169) Yol Arkadaşına Yardım Etmek Tıklamalar: 2440
168) Yürüyerek Yolculuk Yapmak, Konaklamak Tıklamalar: 2878
167) Yalnız Yolculuk Yapmamak Tıklamalar: 2954
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2274
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2423
214) Kadir Gecesini İhyâ Etmek Tıklamalar: 3410
213) Ramazan Gecelerinde Terâvih Namazı Kılmak Tıklamalar: 4030
212) Gece Namazının Fazileti Tıklamalar: 5776
211) Şükür Secdesi Tıklamalar: 2569
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 3060
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 4220
209) Abdest Aldıktan Sonra İki Rek`at Namaz Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 2858
208) Tahiyyetü’l–Mescid Namazı Tıklamalar: 2746
207) Kuşluk Namazının Vakti Tıklamalar: 2824
206) Kuşluk Namazının Fazileti Tıklamalar: 2963
205) Vitir Namazı (Vitir Namazı Kılmaya Teşvik, Vitrin Sünnet–i Müekkede Olduğu Ve Vitrin Vakti) Tıklamalar: 3651
204) Nâfile Namazları Evde Kılmak Tıklamalar: 2981
203) Cuma Namazının Sünneti Tıklamalar: 2620
202) Yatsı Namazının Sünneti (Yatsı Namazının Farzından Önce Ve Sonra Kılınan Sünnetler) Tıklamalar: 2475
201) Akşam Namazının Öncesi Ve Sonrası Kılınan Sünnetler Tıklamalar: 2954
200) İkindi Namazının Sünneti Tıklamalar: 2582
199) Öğle Namazının Sünneti Tıklamalar: 2589
198) Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Birazcık Uzanmak Tıklamalar: 2493
197) Sabah Namazının Sünnetinin Nasıl Kılınacağı Tıklamalar: 3860
196) Sabah Namazının Sünnetinin Önemi Tıklamalar: 2713
195) Sünnet Namazların Fazileti (Farz Namazlarla Birlikte Kılınan Sünnetlerin Fazileti Ve Miktarı) Tıklamalar: 3357
194) Namazı İlk Safta Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 2906
193) Farz Namazlara Devam Etmenin Önemi Tıklamalar: 3906
192) Sabah Ve Yatsı Namazlarında Cemaatte Bulunmayı Teşvik Eden Hadisler Tıklamalar: 5540
191) Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti Tıklamalar: 2981
190) Namazı Beklemenin Fazileti Tıklamalar: 2303
189) Camilere Gitmenin Fazileti Tıklamalar: 2527
188) Sabah Ve İkindi Namazlarının Fazileti Tıklamalar: 2964
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 2578
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 2719
186) Ezanın Fazileti Tıklamalar: 2834
185) Abdesti Güzelce Almanın Fazileti Tıklamalar: 4382
184) Kur’an Okuyup Müzakere Etmek Üzere Toplanmak Tıklamalar: 3225
183) Belirli Bazı Sûre Ve Âyetleri Okumaya Teşvik Tıklamalar: 4904
182) Sesi Kur’an’la Süslemek Tıklamalar: 2595
181) Kur’an’ı Sık Sık Tekrarlamak Ve Unutulmaya Terketmekten Sakınmak Tıklamalar: 2659
180) Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti Tıklamalar: 3265
249) Yatağa Girince Okunacak Dualar Tıklamalar: 5829
248) Sabah Ve Akşam Allah’ı Zikretmek Tıklamalar: 3597
247) Allah Anılan Toplantıların Fazileti Tıklamalar: 3133
246) Yatağa Yatınca Ve Uyanınca Okunacak Dua Tıklamalar: 2640
245) Allah’ı Her Durumda Anmak Tıklamalar: 2592
244) Dua Ve Zikirler Tıklamalar: 5324
243) Peygamberimize Satal ve Selam Getirmek Tıklamalar: 3179
242) Allah'a Hamd ve Şükretmek Tıklamalar: 3314
241) İlmin Üstünlüğü Tıklamalar: 2627
240) Alış Verişle İlgili Faziletli Davranışlar Tıklamalar: 2676
239) Kargaşa Ve Fitne Zamanında İbadetin Fazileti Tıklamalar: 2409
238) Allah'ın Ve Efendisinin Hakkını Yerine Getiren Kölenin Fazileti Tıklamalar: 2463
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2194
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2447
236) Köleyi Hürriyetine Kavuşturmak Tıklamalar: 2336
235) Şehitlerin Âhiretteki Sevabı Tıklamalar: 3429
234) Cihadın Fazileti Tıklamalar: 2018
233) Hac İle İlgili Hadisler Tıklamalar: 3698
232) İtikaf Bölümü Tıklamalar: 2389
230) Her Ay Üç Gün Oruç Tutmak Tıklamalar: 3179
229) Pazartesi – Perşembe Orucu Tıklamalar: 2623
229) Pazartesi – Perşembe Orucu. Tıklamalar: 2706
228) Şevval Orucu (Şevval Ayında Altı Gün Oruç Tutmak) Tıklamalar: 2764
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2302
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2349
226) Zilhicce Orucu (Zilhiccenin İlk On Gününde Oruç Tutmanın Ve Diğer İbadetlerin Fazileti) Tıklamalar: 2979
225) Muharrem Orucunun Fazileti (Muharrem, Şâban Ve Haram Aylarında Nâfile Oruç Tutmak) Tıklamalar: 3313
224) Oruca Dair Bazı Meseleler Tıklamalar: 2385
223) Oruçlunun Dilini Koruması Tıklamalar: 3445
222) Oruç Açmakta Acele Etmek (Oruç Açmakta Acele Etmenin Fazileti, Ne İle Oruç Açılacağı Ve Oruç Aç Tıklamalar: 3627
221) Sahurun Fazileti Tıklamalar: 5142
220) Hilâl Görüldüğünde Yapılacak Dua Tıklamalar: 2600
219) Şâban Orucu (Şâban Ayı'nın Onbeşinden Sonra Ramazanı Karşılamak İçin Oruç Tutmanın Yasaklanması Tıklamalar: 4197
218) Ramazanda Cömertlik Tıklamalar: 4492
217) Ramazan Orucu (Ramazan Orucunun Farz Oluşu, Fazileti Ve Oruçla İlgili Konular) Tıklamalar: 5696
216) Zekâtın Fazileti (Zekâtın Farz Olduğunu Pekiştirme, Faziletini Ve Hükümlerini Açıklama) Tıklamalar: 2632
215) Misvak Kullanmak (Misvak Kullanmanın Ve Yaratılış Özelliklerinin Faydası) Tıklamalar: 2931
299) Tek Ayakkabı İle Gezmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2436
298) Sağ Elle Tahâretlenmenin Kerâheti Tıklamalar: 3100
297) Beyaz Kılları Yolma Yasağı Tıklamalar: 2485
296) İğreti Saç Takma Ve Dövme Yaptırma, Dişlerini Süslü Görünsün Diye Törpületmenin Yasaklığı Tıklamalar: 3931
295) Yarım Tıraş Yasağı Tıklamalar: 2576
294) Boyama Yasağı (Müslüman Erkek Ve Kadınların Saçlarını Siyaha Boyamalarının Yasaklanmış Olduğu) Tıklamalar: 3938
293) Şeytana Ve Kâfirlere Benzeme Yasağı Tıklamalar: 2973
292) Kadın – Erkek Benzeşmesi Yasağı Tıklamalar: 2545
291) Yabancı Bir Kadınla Başbaşa Kalma Yasağı Tıklamalar: 2706
290) Yabancı Kadın Ve Genç Çocuklara Şehvetle Bakmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3858
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 3638
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 2193
288) Gösterişin (Riya) Haramlığı Tıklamalar: 2842
287) Faizin Haram Oluşu Tıklamalar: 4104
286) Yetim Malı Yemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2663
285) Bağıştan Dönmenin Kerâheti Tıklamalar: 2333
284) Zenginin Borcunu Geciktirmesi Tıklamalar: 2575
283) Canlıları Yakma Yasağı Tıklamalar: 4106
282) Gereksiz Ve Aşırı Cezalandırma Yasağı Tıklamalar: 2464
281) Fısıldaşma Yasağı Tıklamalar: 3544
280) Üç Günden Fazla Müslümanlarla İlgiyi Kesmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 4273
279) Övünmek Ve Haksız Yere Taşkınlık Yapmanın Yasaklığı Tıklamalar: 2436
278) Bağış Ve Benzeri İyilikleri Başa Kakma Yasağı Tıklamalar: 3515
277) Sözden Cayma, Ahdi Bozma Yasağı Tıklamalar: 4436
276) Hile Yapma Ve Aldatma Yasağı Tıklamalar: 3543
275) Neseb' e Dil Uzatmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2737
274) Müslümanın Felâketini Sevinçle Karşılama Yasağı Tıklamalar: 3822
273) Müslümanı Küçük Görme Ve Aşağılamanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 10241
272) Müslümanlara Gereksiz Yere Sûizanda Bulunma Yasağı Tıklamalar: 2845
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3189
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2774
270) Bir Kimsenin Sahip Olduğu Dini Ve Dünyevi Nimetlerin Elinden Çıkmasını İstemenin Haram Kılındığ Tıklamalar: 2144
269) Müslümanlara Buğuz Etme İlişki Kesme Ve Sırt Çevirmenin Yasaklığı Tıklamalar: 2340
268) Müslümanlara Eziyet Etmemek Ve İncitmemek Tıklamalar: 2521
267) Ölülere Sövme Yasağı Tıklamalar: 2502
266) Müslümana Sövme Yasağı Tıklamalar: 2530
265) İsim Belirtmeksizin Günahkarlara Lanet Etmenin Caiz Oluşu Tıklamalar: 2962
264) Belli Bir İnsan Veya Hayvana Lânet Etme Yasağı Tıklamalar: 3194
263) Yalan Şahitliğin Şiddetle Yasak Oluşu Tıklamalar: 2355
262) Sözü Sağlamlaştırmaya Teşvik Tıklamalar: 2255
261) Yalan Söylemenin Câiz Olduğu Yerler Tıklamalar: 2809
260) Yalan Söylemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2940
259) İki Yüzlülüğün Kötülenmesi Tıklamalar: 2557
258) İdarecilere Söz Taşıma Yasağı Tıklamalar: 2469
257) İnsanlar Arasında Söz Taşımanın Yasaklığı Tıklamalar: 5862
256) Gıybetin Mübah Olabileceği Haller Tıklamalar: 2642
255) Gıybet Dinleme Yasağı, Gerektiğinde O Toplantıyı Terketme Gereği Tıklamalar: 2712
254) Sakınılması Gereken Şeyler Tıklamalar: 3627
253) Veliler Ve Kerametleri (Allah'ın Gerçek Mü'min Kullarına İkramlarından Örnekler.) Tıklamalar: 4992
252) Dua İle İlgili Bazı Konular Tıklamalar: 3680
251) Yanında Olmayan Bir Kimseye Dua Etmek. Tıklamalar: 2209
250) Rasülullah'ın Hayatından Dualar Tıklamalar: 2455
372) Allah’ın Mü’minlere Cennette Hazırladığı Nimetler Tıklamalar: 3898
371) İstiğfar Ve Tevbe Tıklamalar: 3836
370) Belli Bir Konuyu Kapsamayıp Hoş Cazip Ve İlginç Hadisler Tıklamalar: 2170
369) İlâhî Bir Yasağı Çiğneyen Kimsenin Ne Diyeceği Tıklamalar: 2531
368) Allah Ve Resûlü’nün Yasakladığı Şeylerden Sakınmak. Tıklamalar: 3173
367) Kendi Babası Olmayan Birini Babası Diye Göstermenin, Kendi Efendisi Olmayan Birini Efendi Kabul Tıklamalar: 2719
366) Gün Boyu Konuşmadan Susup Durmanın Yasak Oluşu. Tıklamalar: 2293
365) Erkeğin Sarı Renk İle Boyanmış Elbise Giymesinin Haram Oluşu. Tıklamalar: 2746
364) Altın Ve Gümüş Kap Kullanmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2494
363) Düşman Eline Geçmesinden Korkulduğunda Mushaf İle Kâfirlerin Yurduna Yolculuğun Yasak Kılındığı Tıklamalar: 2305
362) Sihir Ve Büyü Yapmanın Kesinlikle Haram Olduğu Tıklamalar: 3767
361) Bulaşıcı Hastalık Olan Yerden Dışarı Kaçmanın Ve Böyle Bir Yere Girmenin Mekruh Olduğu. Tıklamalar: 2265
360) Kişiyi Yüzüne Karşı Övmek Tıklamalar: 3335
359) Özrü Olmaksızın Güzel Kokuyu Reddetmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2165
358) Ezandan Sonra Mescidden Çıkmanın Mekruh Oluşu (Ezan Okunduktan Sonra Bir Özür Olmadıkça Farz Na Tıklamalar: 2982
357) Silâhla Şakalaşmanın Yasak Oluşu (Ciddî Veya Şaka Olarak Bir Müslümana Silâh Ve Benzeri Şeylerl Tıklamalar: 3091
356) Şeriatın İzin Verdiği Yerlerden Başka Alanda Malı Telef Etmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2269
355) Simsarlık Ve Satış Üzerine Satış Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2406
354) Yas Tutmanın Yasak Oluşu (Bir Kadının Kocası Dışında Bir Ölü İçin Üç Günden Fazla Yas Tutmasını Tıklamalar: 3242
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3468
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 2982
352) Durgun Suları İdrar Ve Benzeri Pisliklerle Kirletmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2389
351) Halkın Geçeceği Yola, Gölgeleneceği Yere, Su Kenarlarına Ve Benzeri Yerlere Abdest Bozmanın Yas Tıklamalar: 2411
350) Şer'î Cezaların Uygulanmaması İçin Aracı Olmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2449
349) Kölenin Efendisinden Kaçmasının Ağır Bir Haram Oluşu Tıklamalar: 2431
348) Kabri Kireçlemenin Ve Üzerine Bina Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2405
347) Kabir Üzerine Oturmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2435
346) İftar Etmeden Orucu Birbirine Eklemenin Haram Oluşu (Yiyip İçmeksizin İki Veya Daha Fazla Günün Tıklamalar: 2249
345) Orucu Sadece Cuma Günü Tutmanın Ve Cuma Gecesini Namaza Ayırmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2584
344) Müezzin Kâmete Başlayınca Nafile Kılmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2510
343) Namaz Kılan Kimsenin Önünden Geçmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2491
342) Kabirlere Doğru Namaz Kılmanın Yasak Olduğu Tıklamalar: 2444
341) Bir Mazereti Olmaksızın Namazda Başını Sağa Sola Çevirmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2860
340) Namazda Gözleri Semaya Dikmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2369
339) Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Haller Tıklamalar: 2257
338) Namazda Eli Böğüre Koymanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3210
337) İmama Uyan Kimsenin İmamdan Önce Başını Rükû Ve Secdeden Kaldırmasının Haram Oluşu Tıklamalar: 3406
336) Kocası Yanında Bulunan Bir Kadının Onun İznini Almadan Nafile Oruç Tutmasının Haram Olduğu Tıklamalar: 2300
335) Kadının Kocasının Çağrısına Uyma Zorunda Oluşu Tıklamalar: 2400
334) Yatsıdan Sonra Allah’ın Rızası Olmayan Konuşmaların Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2550
333) "Allah Ve Filanca Dilerse" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2071
332) İnsanın Dua Ederken, "Allahım Dilersen Beni Bağışla" Demesinin Mekruhluğu ve İsteğini Kesin Bir Tıklamalar: 2324
331) Bir Kadının Güzelliğini Bir Erkeğe Anlatmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3759
330) Üzüme Kerm Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2589
329) "Nefsim Murdar Oldu" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2597
328) Konuşmada Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler Tıklamalar: 3781
327) Kötü Söz Ve Fena Konuşmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2345
326) Müslümana Kâfir Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2386
325) İnsanın "Şu Yıldız Sayesinde Yağmura Kavuştuk" Demesi Yasaklanmıştır Tıklamalar: 2339
324) Horoza Sövmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2473
323) Rüzgâra Sövmenin Yasaklığı Ve Rüzgâr Estiğinde Ne Denileceği Tıklamalar: 2428
322) Ateşli Hastalıklara Sövmenin Mekruhluğu Tıklamalar: 2428
321) Fâsık, Bid'atçı Ve Bunlar Gibilerine Seyyid Ve Benzeri Adlarla Hitap Edilmesinin Yasaklanması Tıklamalar: 2371
320) Sultana Ve Başkalarına Şehinşah Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2417
319) Allah Rızası İçin İstemek Tıklamalar: 3042
318) Doğru Bile Olsa Alış Verişte Yemin Mekruhtur Tıklamalar: 2637
317) Söz Arasında Yemin Maksadı Olmaksızın Söylenen Sözlerin Yemin Sayılmayacağı Tıklamalar: 2531
316) Yemini Bozup Kefâretini Vermek Tıklamalar: 2359
315) Bilerek Yalan Yere Yemin Etmenin Büyük Günah Oluşu Tıklamalar: 4072
314) Üzerine Yemin Edilmesi Yasaklananlar Tıklamalar: 2461
313) Kurban Kesmek İsteyerek Zilhicce Ayının Onuna Ulaşan Kimsenin Kurbanı Kesinceye Kadar Saçından Tıklamalar: 2631
312) Hutbe Okunurken Dizlerini Dikip Oturmanın Kerâheti Tıklamalar: 4332
311) Kötü Kokularla Mescide Gelme Yasağı Tıklamalar: 2578
310) Mescidde Gürültü Yapmanın Kerâheti Tıklamalar: 2537
309) Mescide Tükürme Yasağı Tıklamalar: 2396
308) Pislik Yiyen Deveye Binme Yasağı Tıklamalar: 2259
307) Hayvanlara Çan Takmanın Kerâheti Tıklamalar: 2674
306) Köpek Edinme Yasağı Tıklamalar: 3204
305) Canlı Resmi Yapma Ve Bulundurma Yasağı Tıklamalar: 2960
304) Uğursuzluğa İnanma Yasağı Tıklamalar: 2282
303) Falcılara Ve Kâhinlere İnanma Yasağı Tıklamalar: 2491
302) Ölüye Ağıt Yakma Yasağı Tıklamalar: 3804
301) İş Ve Sözde Faydasız Yükler Yüklemenin Yasaklığı Tıklamalar: 2344
300) Ateşi Yanar Halde Bırakma Yasağı Tıklamalar: 2336

Günün Sözü

"Fâiz yemeyen kimsenin kalmadığı bir zaman insanlar üzerine mutlakâ gelecektir. Biri fâiz yemese bile, yine de ona tozundan (birşeyler) bulaşacaktır.” (Hadîs-i Şerif—Hâkim, el-Müstedrek)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.