Riyazus-Salihin

Süzgeçler
Riyazus- Salihin kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
50) Allah’ın Güç Ve Azabına Karşı Devamlı Sorumluluk Bilincinde Olmak Tıklamalar: 5412
51) Allah’ın Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 5898
52) Allah’tan Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 3266
53) Korku İle Ümit Arasında Yaşamak Tıklamalar: 4969
54) Dini Heyecan Ve Ahiret Endişesinden Dolayı Ağlamak Tıklamalar: 3813
55) Zühdün Üstünlüğü Tıklamalar: 4002
56) Açlık Ve Sade Yaşamanın Üstünlüğü Tıklamalar: 3976
57) Kanaat Tok Gözlülük Ve Orta Yolu Seçmek Tıklamalar: 4769
58) Göz Dikmeksizin Ve İstemeyerek Sadaka Almanın Caiz Oluşu Tıklamalar: 2579
59) Elinin Emeğiyle Geçinip Kimseden Bir Şey İstememek Tıklamalar: 3977
60) Cömertlik Ve Hayır Yollarına Harcamak Tıklamalar: 3592
61) Cimrilik Ve Açgözlülükten Sakınmak Tıklamalar: 2961
62) Başkalarını Kendine Tercih Etmek Tıklamalar: 2867
63) Ahirete Yarışırcasına Hazırlanmak Tıklamalar: 3002
64) Şükreden Zenginin Fazileti Tıklamalar: 4227
65) Ölümü Devamlı Hatırlamak Ve Nefsin Arzularını Dizginlemek Tıklamalar: 3791
66) Kabir Ziyareti Ve Bu Ziyarette Ne Denileceği Tıklamalar: 3078
67) Başa Gelenlerden Dolayı Ölümü İstemenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3073
68) Günahtan Sakınıp Şüpheli Şeylerden Uzak Durmak Tıklamalar: 4482
69) İnsanlar Bozulup Bozukluk Artınca Bir Kenara Çekilmenin İyi Olacağı Tıklamalar: 3374
70) İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Kıymeti Tıklamalar: 3393
71) Alçak Gönüllü Olup Mü’minlere Kol Kanat Germek Tıklamalar: 3796
72) Kibir Ve Kendini Beğenmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3913
73) Güzel Ahlak Tıklamalar: 4734
74) Acele Etmemek Yumuşak Huyluluk Ve Acımak Tıklamalar: 3444
75) Hataları Bağışlayıp Bilgisizlere Uymamak Tıklamalar: 2947
76) Allah Rızası İçin Eziyet Ve Sıkıntılara Katlanma Tıklamalar: 3078
77) Allah’ın Dini İçin Kızmak Ve Allah’ın Dinine Yardım Etmek Tıklamalar: 3583
78) İdarecilerin Emri Altındakilere Şefkatli Davranmaları Aldatıp Kötü Davranmaktan Uzak Olmaları Tıklamalar: 3695
79) Adaletli Devlet İdarecisi Tıklamalar: 3201
80) Günah Olmayan Koşullarda Yöneticiye İtaat Tıklamalar: 3747
81) Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak Tıklamalar: 3101
82) Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi Tıklamalar: 2564
83) Yöneticilik İstemekte Hırslı Olana Görev Vermemek Tıklamalar: 2953
99) Bazı İşlerde Sağdan Başlamak Tıklamalar: 2845
98) Bazı İbadetleri Yapmak İçin Farklı Yolları Kullanarak Gidip Gelmek Tıklamalar: 2587
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 2871
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 3138
96) Vedâlaşma Tıklamalar: 3025
95) Hayırlı İşler Dolayısıyla Müjdelemek Ve Tebrik Etmek Tıklamalar: 3519
94) Misafire İkram Etmek Tıklamalar: 3302
93) Namaza, İlim Meclisine Ve Benzeri İbadetlere Ağırbaşlı Ve Vakur Bir Şekilde Çağırmak Tıklamalar: 2920
92) Vakar Ve Ağırbaşlılık Tıklamalar: 2884
91) Öğüt Verirken Ölçülü Olmak Tıklamalar: 2991
90) Konuşan Kimsenin Dinleyenleri Susturması Tıklamalar: 2864
89) Anlaşılır Şekilde Konuşmak Dinleyenin Anlıyabilmesi İçin Açık Konuşmak Tıklamalar: 2720
88) Müslümanlara Karşı Güler Yüzlü Ve Tatlı Dilli Olmak Tıklamalar: 3012
87) Alışılan İyiliklere Devam Etmek Tıklamalar: 2734
86) Sözünde Durup Vadini Yerine Getirmek Tıklamalar: 3252
85) Sır Saklama Tıklamalar: 3312
85) Sır Saklama Tıklamalar: 3056
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 2919
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 3125
130) Rüya Ve Rüya İle İlgili Esaslar Tıklamalar: 3754
129) Meclis Âdâbı (Meclis Ve Mecliste Oturma Âdâbı) Tıklamalar: 3725
128) Yatma Ve Oturma Âdâbı Tıklamalar: 3258
127) Uyumanın, Yaslanıp Yatmanın, Oturmanın, Bir Toplulukta Bulunmanın Ve Rüyânın Âdâbı Tıklamalar: 3491
126) Elbise Giyerken De Sağdan Başlamanın Müstehap Oluşu Tıklamalar: 2625
125) Yeni Elbise Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyince Nasıl Dua Edileceği Tıklamalar: 3021
124) Kaplan vb. Yırtıcı Ve Vahşi Hayvan Derisi Kullanımı Tıklamalar: 2914
123) Uyuz Hastalığı Olanın İpekli Giymesi Câizdir Tıklamalar: 2532
122) İpek Giymenin Erkeklere Haram Olduğu Tıklamalar: 3082
121) Orta Halli Elbise Giymek Tıklamalar: 2667
120) Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Giymemek Tıklamalar: 2749
119) Giysilerin Uzunluk Ve Kısalığı Tıklamalar: 2808
118) Gömlek Giymek Tıklamalar: 3000
117) Yasaklanan Ve Tavsiye Edilen Renkler Ve Elbise Türleri Tıklamalar: 4079
116) Temiz Kaplardan Su İçmek Tıklamalar: 2930
115) Topluma Su Dağıtanın En Sonra İçeceği Tıklamalar: 2735
114) Ayakta Su İçilebileceği, Oturarak İçmenin İse Daha Uygun Olduğu Tıklamalar: 3055
113) İçilecek Şeylere Üflememek Gerektiği Tıklamalar: 2656
112) Su Tulumunun Ağzından Su İçilmemesi (Su Tulumu Gibi Kapların Ağzından Su İçmenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3564
111) İçeceklerle İlgili Edepler Tıklamalar: 2656
110) Kalabalıkla Yemek Yemek Tıklamalar: 3533
109) Sofra Ve Yemek Adabı Tıklamalar: 3396
108) Bir Yere Dayanarak Yemek Yemenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2847
107) Yemeğin Tabağın Ortasından Değil Kenarlarından Yeneceği Tıklamalar: 2756
106) Yemeğe Doymayan Kimse (Yediğinden Doymayan Kimsenin Ne Söyleyeceği Ve Nasıl Davranacağı) Tıklamalar: 2933
105) Hurma Gibi Birer Birer Yenecek Meyveleri Sofradakilerin İzni Olmadan İkişer İkişer Yememek Tıklamalar: 2573
104) Yemeği Kendi Önünden Yemek, Sofra Edebini Bilmeyene Öğretmek Tıklamalar: 3095
103) Davete Giden Kimsenin Yanına Biri Takılırsa Ne Diyeceği Tıklamalar: 2682
102) Yemek Sofrasında Bulunan Oruçlunun Yemek Yemediği Takdirde Ne Diyeceği Tıklamalar: 2547
101) Yemekte Kusur Aramayıp Onu Beğendiğini Söylemek Tıklamalar: 2651
100) Yemek Yeme Usûl Ve Âdâbı Tıklamalar: 2956
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 2791
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 2816
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 3403
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 2770
161) Mezar Başında Dua (Ölüyü Defnettikten Sonra Dua Ve İstiğfar Etmek, Kur’an Okumak İçin Bir Süre Tıklamalar: 3752
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 2667
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2626
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2474
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 3669
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 2800
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 2766
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 2640
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2758
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2595
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2525
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 3235
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 2685
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2499
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2515
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2612
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 2743
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 2703
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 3610
144) Hastayı Ziyaret Etmek Tıklamalar: 2940
143) Musafaha Yapmak (Müslümanların Birbirleriyle Karşılaşınca Musâfaha Yapmaları, Güleryüzlü Davran Tıklamalar: 2788
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 2266
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 2850
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 4210
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 2708
161) Mezar Başında Dua Tıklamalar: 3440
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 2980
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2439
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2481
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 3972
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 2660
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 3988
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 2530
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2451
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2360
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 2843
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 2352
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2597
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2217
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 2661
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 2509
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 2784
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 2559
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 2913
143) Musafaha Yapmak Tıklamalar: 3280
142) Aksırana Yerhamükellah Demek Tıklamalar: 3262
141) İzin İsterken İsmini Söylemek Tıklamalar: 2760
140) Bir Eve Girerken İzin İstemenin Gereği Ve Uyulması Gereken Edepler Tıklamalar: 2833
139) Ayrılırken Selâm Vermek Tıklamalar: 3682
138) Îman Etmeyenlere Selâm Verip Almak Tıklamalar: 3065
137) Erkeğin Kadına Selâm Vermesi Tıklamalar: 2865
136) Çocuklara Selâm Verilmesi Tıklamalar: 2620
135) Evine Giren Kimsenin Selâm Vermesi Tıklamalar: 2729
134) Selâmı Tekrarlamak Tıklamalar: 2828
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 2838
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 2552
132) Selam Alıp Vermenin Şekli Tıklamalar: 3582
131) Selâmın Ve Selâmlaşmayı Yaygınlaştırmanın Fazîleti Tıklamalar: 3299
179) Kadının Yolculuk Yapması (Kadın İçin Tek Başına Yolculuk Yapma Yasağı) Tıklamalar: 4939
178) Yoldan Dönüşte Mescide Uğramak Tıklamalar: 2690
177) Yolcunun Dönüşte Söyleyeceği Söz Tıklamalar: 3727
176) Eve Gündüz Dönmek (Yolcunun, Evine Gündüz Dönmesi, Bir Zorunluluk Olmadıkça Gece Gelmemesi) Tıklamalar: 3095
175) Çabuk Dönmek (Yolcunun, İşini Bitirdikten Sonra Ailesinin Yanına Dönmekte Acele Etmesi) Tıklamalar: 2654
174) Konaklama Duası (Yolcunun Bir Yerde Konakladığı Zaman Yapacağı Dua) Tıklamalar: 2993
173) Korku Anında Yapılacak Dua Tıklamalar: 2754
172) Yolculukta Dua Etmek Tıklamalar: 4350
171) Yolculukta Tekbir Ve Tesbih Tıklamalar: 2497
170) Yola Çıkarken Yapılacak Dua (Yola Çıkmak Üzere Bineğine Binerken Okunacak Dua) Tıklamalar: 3684
169) Yol Arkadaşına Yardım Etmek Tıklamalar: 2610
168) Yürüyerek Yolculuk Yapmak, Konaklamak Tıklamalar: 3050
167) Yalnız Yolculuk Yapmamak Tıklamalar: 3125
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2425
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2603
214) Kadir Gecesini İhyâ Etmek Tıklamalar: 3636
213) Ramazan Gecelerinde Terâvih Namazı Kılmak Tıklamalar: 4259
212) Gece Namazının Fazileti Tıklamalar: 5979
211) Şükür Secdesi Tıklamalar: 2731
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 3227
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 4421
209) Abdest Aldıktan Sonra İki Rek`at Namaz Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 3038
208) Tahiyyetü’l–Mescid Namazı Tıklamalar: 2919
207) Kuşluk Namazının Vakti Tıklamalar: 3002
206) Kuşluk Namazının Fazileti Tıklamalar: 3141
205) Vitir Namazı (Vitir Namazı Kılmaya Teşvik, Vitrin Sünnet–i Müekkede Olduğu Ve Vitrin Vakti) Tıklamalar: 3820
204) Nâfile Namazları Evde Kılmak Tıklamalar: 3148
203) Cuma Namazının Sünneti Tıklamalar: 2790
202) Yatsı Namazının Sünneti (Yatsı Namazının Farzından Önce Ve Sonra Kılınan Sünnetler) Tıklamalar: 2645
201) Akşam Namazının Öncesi Ve Sonrası Kılınan Sünnetler Tıklamalar: 3116
200) İkindi Namazının Sünneti Tıklamalar: 2750
199) Öğle Namazının Sünneti Tıklamalar: 2767
198) Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Birazcık Uzanmak Tıklamalar: 2680
197) Sabah Namazının Sünnetinin Nasıl Kılınacağı Tıklamalar: 4039
196) Sabah Namazının Sünnetinin Önemi Tıklamalar: 2885
195) Sünnet Namazların Fazileti (Farz Namazlarla Birlikte Kılınan Sünnetlerin Fazileti Ve Miktarı) Tıklamalar: 3521
194) Namazı İlk Safta Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 3079
193) Farz Namazlara Devam Etmenin Önemi Tıklamalar: 4069
192) Sabah Ve Yatsı Namazlarında Cemaatte Bulunmayı Teşvik Eden Hadisler Tıklamalar: 5727
191) Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti Tıklamalar: 3161
190) Namazı Beklemenin Fazileti Tıklamalar: 2471
189) Camilere Gitmenin Fazileti Tıklamalar: 2701
188) Sabah Ve İkindi Namazlarının Fazileti Tıklamalar: 3150
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 2747
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 2896
186) Ezanın Fazileti Tıklamalar: 3007
185) Abdesti Güzelce Almanın Fazileti Tıklamalar: 4542
184) Kur’an Okuyup Müzakere Etmek Üzere Toplanmak Tıklamalar: 3390
183) Belirli Bazı Sûre Ve Âyetleri Okumaya Teşvik Tıklamalar: 5086
182) Sesi Kur’an’la Süslemek Tıklamalar: 2756
181) Kur’an’ı Sık Sık Tekrarlamak Ve Unutulmaya Terketmekten Sakınmak Tıklamalar: 2839
180) Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti Tıklamalar: 3434
249) Yatağa Girince Okunacak Dualar Tıklamalar: 6049
248) Sabah Ve Akşam Allah’ı Zikretmek Tıklamalar: 3770
247) Allah Anılan Toplantıların Fazileti Tıklamalar: 3331
246) Yatağa Yatınca Ve Uyanınca Okunacak Dua Tıklamalar: 2807
245) Allah’ı Her Durumda Anmak Tıklamalar: 2766
244) Dua Ve Zikirler Tıklamalar: 5561
243) Peygamberimize Satal ve Selam Getirmek Tıklamalar: 3344
242) Allah'a Hamd ve Şükretmek Tıklamalar: 3482
241) İlmin Üstünlüğü Tıklamalar: 2794
240) Alış Verişle İlgili Faziletli Davranışlar Tıklamalar: 2838
239) Kargaşa Ve Fitne Zamanında İbadetin Fazileti Tıklamalar: 2586
238) Allah'ın Ve Efendisinin Hakkını Yerine Getiren Kölenin Fazileti Tıklamalar: 2625
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2358
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2626
236) Köleyi Hürriyetine Kavuşturmak Tıklamalar: 2520
235) Şehitlerin Âhiretteki Sevabı Tıklamalar: 3591
234) Cihadın Fazileti Tıklamalar: 2175
233) Hac İle İlgili Hadisler Tıklamalar: 3910
232) İtikaf Bölümü Tıklamalar: 2555
230) Her Ay Üç Gün Oruç Tutmak Tıklamalar: 3347
229) Pazartesi – Perşembe Orucu Tıklamalar: 2792
229) Pazartesi – Perşembe Orucu. Tıklamalar: 2880
228) Şevval Orucu (Şevval Ayında Altı Gün Oruç Tutmak) Tıklamalar: 2940
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2461
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2525
226) Zilhicce Orucu (Zilhiccenin İlk On Gününde Oruç Tutmanın Ve Diğer İbadetlerin Fazileti) Tıklamalar: 3175
225) Muharrem Orucunun Fazileti (Muharrem, Şâban Ve Haram Aylarında Nâfile Oruç Tutmak) Tıklamalar: 3467
224) Oruca Dair Bazı Meseleler Tıklamalar: 2552
223) Oruçlunun Dilini Koruması Tıklamalar: 3648
222) Oruç Açmakta Acele Etmek (Oruç Açmakta Acele Etmenin Fazileti, Ne İle Oruç Açılacağı Ve Oruç Aç Tıklamalar: 3846
221) Sahurun Fazileti Tıklamalar: 5359
220) Hilâl Görüldüğünde Yapılacak Dua Tıklamalar: 2763
219) Şâban Orucu (Şâban Ayı'nın Onbeşinden Sonra Ramazanı Karşılamak İçin Oruç Tutmanın Yasaklanması Tıklamalar: 4381
218) Ramazanda Cömertlik Tıklamalar: 5085
217) Ramazan Orucu (Ramazan Orucunun Farz Oluşu, Fazileti Ve Oruçla İlgili Konular) Tıklamalar: 5946
216) Zekâtın Fazileti (Zekâtın Farz Olduğunu Pekiştirme, Faziletini Ve Hükümlerini Açıklama) Tıklamalar: 2801
215) Misvak Kullanmak (Misvak Kullanmanın Ve Yaratılış Özelliklerinin Faydası) Tıklamalar: 3104
299) Tek Ayakkabı İle Gezmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2616
298) Sağ Elle Tahâretlenmenin Kerâheti Tıklamalar: 3269
297) Beyaz Kılları Yolma Yasağı Tıklamalar: 2653
296) İğreti Saç Takma Ve Dövme Yaptırma, Dişlerini Süslü Görünsün Diye Törpületmenin Yasaklığı Tıklamalar: 4101
295) Yarım Tıraş Yasağı Tıklamalar: 2725
294) Boyama Yasağı (Müslüman Erkek Ve Kadınların Saçlarını Siyaha Boyamalarının Yasaklanmış Olduğu) Tıklamalar: 4116
293) Şeytana Ve Kâfirlere Benzeme Yasağı Tıklamalar: 3145
292) Kadın – Erkek Benzeşmesi Yasağı Tıklamalar: 2711
291) Yabancı Bir Kadınla Başbaşa Kalma Yasağı Tıklamalar: 2881
290) Yabancı Kadın Ve Genç Çocuklara Şehvetle Bakmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 4032
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 3811
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 2376
288) Gösterişin (Riya) Haramlığı Tıklamalar: 3015
287) Faizin Haram Oluşu Tıklamalar: 4297
286) Yetim Malı Yemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2853
285) Bağıştan Dönmenin Kerâheti Tıklamalar: 2507
284) Zenginin Borcunu Geciktirmesi Tıklamalar: 2749
283) Canlıları Yakma Yasağı Tıklamalar: 4269
282) Gereksiz Ve Aşırı Cezalandırma Yasağı Tıklamalar: 2636
281) Fısıldaşma Yasağı Tıklamalar: 3735
280) Üç Günden Fazla Müslümanlarla İlgiyi Kesmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 4437
279) Övünmek Ve Haksız Yere Taşkınlık Yapmanın Yasaklığı Tıklamalar: 2607
278) Bağış Ve Benzeri İyilikleri Başa Kakma Yasağı Tıklamalar: 3689
277) Sözden Cayma, Ahdi Bozma Yasağı Tıklamalar: 4614
276) Hile Yapma Ve Aldatma Yasağı Tıklamalar: 3734
275) Neseb' e Dil Uzatmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2903
274) Müslümanın Felâketini Sevinçle Karşılama Yasağı Tıklamalar: 3981
273) Müslümanı Küçük Görme Ve Aşağılamanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 10458
272) Müslümanlara Gereksiz Yere Sûizanda Bulunma Yasağı Tıklamalar: 3010
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3355
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2966
270) Bir Kimsenin Sahip Olduğu Dini Ve Dünyevi Nimetlerin Elinden Çıkmasını İstemenin Haram Kılındığ Tıklamalar: 2334
269) Müslümanlara Buğuz Etme İlişki Kesme Ve Sırt Çevirmenin Yasaklığı Tıklamalar: 2508
268) Müslümanlara Eziyet Etmemek Ve İncitmemek Tıklamalar: 2696
267) Ölülere Sövme Yasağı Tıklamalar: 2677
266) Müslümana Sövme Yasağı Tıklamalar: 2712
265) İsim Belirtmeksizin Günahkarlara Lanet Etmenin Caiz Oluşu Tıklamalar: 3141
264) Belli Bir İnsan Veya Hayvana Lânet Etme Yasağı Tıklamalar: 3351
263) Yalan Şahitliğin Şiddetle Yasak Oluşu Tıklamalar: 2524
262) Sözü Sağlamlaştırmaya Teşvik Tıklamalar: 2436
261) Yalan Söylemenin Câiz Olduğu Yerler Tıklamalar: 2987
260) Yalan Söylemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3100
259) İki Yüzlülüğün Kötülenmesi Tıklamalar: 2707
258) İdarecilere Söz Taşıma Yasağı Tıklamalar: 2617
257) İnsanlar Arasında Söz Taşımanın Yasaklığı Tıklamalar: 6039
256) Gıybetin Mübah Olabileceği Haller Tıklamalar: 2827
255) Gıybet Dinleme Yasağı, Gerektiğinde O Toplantıyı Terketme Gereği Tıklamalar: 2877
254) Sakınılması Gereken Şeyler Tıklamalar: 3785
253) Veliler Ve Kerametleri (Allah'ın Gerçek Mü'min Kullarına İkramlarından Örnekler.) Tıklamalar: 5164
252) Dua İle İlgili Bazı Konular Tıklamalar: 3855
251) Yanında Olmayan Bir Kimseye Dua Etmek. Tıklamalar: 2388
250) Rasülullah'ın Hayatından Dualar Tıklamalar: 2621
372) Allah’ın Mü’minlere Cennette Hazırladığı Nimetler Tıklamalar: 4185
371) İstiğfar Ve Tevbe Tıklamalar: 4009
370) Belli Bir Konuyu Kapsamayıp Hoş Cazip Ve İlginç Hadisler Tıklamalar: 2337
369) İlâhî Bir Yasağı Çiğneyen Kimsenin Ne Diyeceği Tıklamalar: 2705
368) Allah Ve Resûlü’nün Yasakladığı Şeylerden Sakınmak. Tıklamalar: 3329
367) Kendi Babası Olmayan Birini Babası Diye Göstermenin, Kendi Efendisi Olmayan Birini Efendi Kabul Tıklamalar: 2891
366) Gün Boyu Konuşmadan Susup Durmanın Yasak Oluşu. Tıklamalar: 2451
365) Erkeğin Sarı Renk İle Boyanmış Elbise Giymesinin Haram Oluşu. Tıklamalar: 2922
364) Altın Ve Gümüş Kap Kullanmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2678
363) Düşman Eline Geçmesinden Korkulduğunda Mushaf İle Kâfirlerin Yurduna Yolculuğun Yasak Kılındığı Tıklamalar: 2481
362) Sihir Ve Büyü Yapmanın Kesinlikle Haram Olduğu Tıklamalar: 3924
361) Bulaşıcı Hastalık Olan Yerden Dışarı Kaçmanın Ve Böyle Bir Yere Girmenin Mekruh Olduğu. Tıklamalar: 2441
360) Kişiyi Yüzüne Karşı Övmek Tıklamalar: 3507
359) Özrü Olmaksızın Güzel Kokuyu Reddetmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2337
358) Ezandan Sonra Mescidden Çıkmanın Mekruh Oluşu (Ezan Okunduktan Sonra Bir Özür Olmadıkça Farz Na Tıklamalar: 3174
357) Silâhla Şakalaşmanın Yasak Oluşu (Ciddî Veya Şaka Olarak Bir Müslümana Silâh Ve Benzeri Şeylerl Tıklamalar: 3257
356) Şeriatın İzin Verdiği Yerlerden Başka Alanda Malı Telef Etmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2428
355) Simsarlık Ve Satış Üzerine Satış Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2567
354) Yas Tutmanın Yasak Oluşu (Bir Kadının Kocası Dışında Bir Ölü İçin Üç Günden Fazla Yas Tutmasını Tıklamalar: 3398
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3628
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3156
352) Durgun Suları İdrar Ve Benzeri Pisliklerle Kirletmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2541
351) Halkın Geçeceği Yola, Gölgeleneceği Yere, Su Kenarlarına Ve Benzeri Yerlere Abdest Bozmanın Yas Tıklamalar: 2577
350) Şer'î Cezaların Uygulanmaması İçin Aracı Olmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2612
349) Kölenin Efendisinden Kaçmasının Ağır Bir Haram Oluşu Tıklamalar: 2609
348) Kabri Kireçlemenin Ve Üzerine Bina Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2579
347) Kabir Üzerine Oturmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2606
346) İftar Etmeden Orucu Birbirine Eklemenin Haram Oluşu (Yiyip İçmeksizin İki Veya Daha Fazla Günün Tıklamalar: 2410
345) Orucu Sadece Cuma Günü Tutmanın Ve Cuma Gecesini Namaza Ayırmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2749
344) Müezzin Kâmete Başlayınca Nafile Kılmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2673
343) Namaz Kılan Kimsenin Önünden Geçmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2659
342) Kabirlere Doğru Namaz Kılmanın Yasak Olduğu Tıklamalar: 2606
341) Bir Mazereti Olmaksızın Namazda Başını Sağa Sola Çevirmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3038
340) Namazda Gözleri Semaya Dikmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2533
339) Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Haller Tıklamalar: 2407
338) Namazda Eli Böğüre Koymanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3370
337) İmama Uyan Kimsenin İmamdan Önce Başını Rükû Ve Secdeden Kaldırmasının Haram Oluşu Tıklamalar: 3582
336) Kocası Yanında Bulunan Bir Kadının Onun İznini Almadan Nafile Oruç Tutmasının Haram Olduğu Tıklamalar: 2483
335) Kadının Kocasının Çağrısına Uyma Zorunda Oluşu Tıklamalar: 2554
334) Yatsıdan Sonra Allah’ın Rızası Olmayan Konuşmaların Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2728
333) "Allah Ve Filanca Dilerse" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2243
332) İnsanın Dua Ederken, "Allahım Dilersen Beni Bağışla" Demesinin Mekruhluğu ve İsteğini Kesin Bir Tıklamalar: 2496
331) Bir Kadının Güzelliğini Bir Erkeğe Anlatmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3939
330) Üzüme Kerm Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2762
329) "Nefsim Murdar Oldu" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2771
328) Konuşmada Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler Tıklamalar: 3967
327) Kötü Söz Ve Fena Konuşmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2506
326) Müslümana Kâfir Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2556
325) İnsanın "Şu Yıldız Sayesinde Yağmura Kavuştuk" Demesi Yasaklanmıştır Tıklamalar: 2497
324) Horoza Sövmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2631
323) Rüzgâra Sövmenin Yasaklığı Ve Rüzgâr Estiğinde Ne Denileceği Tıklamalar: 2599
322) Ateşli Hastalıklara Sövmenin Mekruhluğu Tıklamalar: 2594
321) Fâsık, Bid'atçı Ve Bunlar Gibilerine Seyyid Ve Benzeri Adlarla Hitap Edilmesinin Yasaklanması Tıklamalar: 2527
320) Sultana Ve Başkalarına Şehinşah Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2590
319) Allah Rızası İçin İstemek Tıklamalar: 3215
318) Doğru Bile Olsa Alış Verişte Yemin Mekruhtur Tıklamalar: 2815
317) Söz Arasında Yemin Maksadı Olmaksızın Söylenen Sözlerin Yemin Sayılmayacağı Tıklamalar: 2698
316) Yemini Bozup Kefâretini Vermek Tıklamalar: 2535
315) Bilerek Yalan Yere Yemin Etmenin Büyük Günah Oluşu Tıklamalar: 4254
314) Üzerine Yemin Edilmesi Yasaklananlar Tıklamalar: 2624
313) Kurban Kesmek İsteyerek Zilhicce Ayının Onuna Ulaşan Kimsenin Kurbanı Kesinceye Kadar Saçından Tıklamalar: 2806
312) Hutbe Okunurken Dizlerini Dikip Oturmanın Kerâheti Tıklamalar: 4494
311) Kötü Kokularla Mescide Gelme Yasağı Tıklamalar: 2748
310) Mescidde Gürültü Yapmanın Kerâheti Tıklamalar: 2698
309) Mescide Tükürme Yasağı Tıklamalar: 2570
308) Pislik Yiyen Deveye Binme Yasağı Tıklamalar: 2435
307) Hayvanlara Çan Takmanın Kerâheti Tıklamalar: 2839
306) Köpek Edinme Yasağı Tıklamalar: 3378
305) Canlı Resmi Yapma Ve Bulundurma Yasağı Tıklamalar: 3139
304) Uğursuzluğa İnanma Yasağı Tıklamalar: 2443
303) Falcılara Ve Kâhinlere İnanma Yasağı Tıklamalar: 2650
302) Ölüye Ağıt Yakma Yasağı Tıklamalar: 3976
301) İş Ve Sözde Faydasız Yükler Yüklemenin Yasaklığı Tıklamalar: 2502
300) Ateşi Yanar Halde Bırakma Yasağı Tıklamalar: 2500

Günün Sözü

"“Allahü Teâlâ’ya, (dâima itaat üzere olup) âsî olmaktan (emir ve nehiylerine muhâlefetten) sakınınız! Çocuklarınızın size güzelce itaat etmelerini arzu ettiğiniz gibi, siz de onlar arasında âdil davranınız.” (Hadîs-i Şerif—Taberânî)"
Telif Hakkı © 2022 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.