Riyazus-Salihin

Süzgeçler
Riyazus- Salihin kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
50) Allah’ın Güç Ve Azabına Karşı Devamlı Sorumluluk Bilincinde Olmak Tıklamalar: 5617
51) Allah’ın Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 6144
52) Allah’tan Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 3419
53) Korku İle Ümit Arasında Yaşamak Tıklamalar: 5167
54) Dini Heyecan Ve Ahiret Endişesinden Dolayı Ağlamak Tıklamalar: 3991
55) Zühdün Üstünlüğü Tıklamalar: 4180
56) Açlık Ve Sade Yaşamanın Üstünlüğü Tıklamalar: 4139
57) Kanaat Tok Gözlülük Ve Orta Yolu Seçmek Tıklamalar: 4930
58) Göz Dikmeksizin Ve İstemeyerek Sadaka Almanın Caiz Oluşu Tıklamalar: 2736
59) Elinin Emeğiyle Geçinip Kimseden Bir Şey İstememek Tıklamalar: 4142
60) Cömertlik Ve Hayır Yollarına Harcamak Tıklamalar: 3762
61) Cimrilik Ve Açgözlülükten Sakınmak Tıklamalar: 3118
62) Başkalarını Kendine Tercih Etmek Tıklamalar: 3043
63) Ahirete Yarışırcasına Hazırlanmak Tıklamalar: 3174
64) Şükreden Zenginin Fazileti Tıklamalar: 4400
65) Ölümü Devamlı Hatırlamak Ve Nefsin Arzularını Dizginlemek Tıklamalar: 3970
66) Kabir Ziyareti Ve Bu Ziyarette Ne Denileceği Tıklamalar: 3248
67) Başa Gelenlerden Dolayı Ölümü İstemenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3237
68) Günahtan Sakınıp Şüpheli Şeylerden Uzak Durmak Tıklamalar: 4668
69) İnsanlar Bozulup Bozukluk Artınca Bir Kenara Çekilmenin İyi Olacağı Tıklamalar: 3528
70) İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Kıymeti Tıklamalar: 3555
71) Alçak Gönüllü Olup Mü’minlere Kol Kanat Germek Tıklamalar: 3957
72) Kibir Ve Kendini Beğenmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 4074
73) Güzel Ahlak Tıklamalar: 4926
74) Acele Etmemek Yumuşak Huyluluk Ve Acımak Tıklamalar: 3625
75) Hataları Bağışlayıp Bilgisizlere Uymamak Tıklamalar: 3118
76) Allah Rızası İçin Eziyet Ve Sıkıntılara Katlanma Tıklamalar: 3241
77) Allah’ın Dini İçin Kızmak Ve Allah’ın Dinine Yardım Etmek Tıklamalar: 3742
78) İdarecilerin Emri Altındakilere Şefkatli Davranmaları Aldatıp Kötü Davranmaktan Uzak Olmaları Tıklamalar: 3863
79) Adaletli Devlet İdarecisi Tıklamalar: 3371
80) Günah Olmayan Koşullarda Yöneticiye İtaat Tıklamalar: 3925
81) Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak Tıklamalar: 3271
82) Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi Tıklamalar: 2720
83) Yöneticilik İstemekte Hırslı Olana Görev Vermemek Tıklamalar: 3115
99) Bazı İşlerde Sağdan Başlamak Tıklamalar: 3013
98) Bazı İbadetleri Yapmak İçin Farklı Yolları Kullanarak Gidip Gelmek Tıklamalar: 2743
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 3045
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 3310
96) Vedâlaşma Tıklamalar: 3198
95) Hayırlı İşler Dolayısıyla Müjdelemek Ve Tebrik Etmek Tıklamalar: 3687
94) Misafire İkram Etmek Tıklamalar: 3460
93) Namaza, İlim Meclisine Ve Benzeri İbadetlere Ağırbaşlı Ve Vakur Bir Şekilde Çağırmak Tıklamalar: 3105
92) Vakar Ve Ağırbaşlılık Tıklamalar: 3044
91) Öğüt Verirken Ölçülü Olmak Tıklamalar: 3153
90) Konuşan Kimsenin Dinleyenleri Susturması Tıklamalar: 3082
89) Anlaşılır Şekilde Konuşmak Dinleyenin Anlıyabilmesi İçin Açık Konuşmak Tıklamalar: 2885
88) Müslümanlara Karşı Güler Yüzlü Ve Tatlı Dilli Olmak Tıklamalar: 3179
87) Alışılan İyiliklere Devam Etmek Tıklamalar: 2902
86) Sözünde Durup Vadini Yerine Getirmek Tıklamalar: 3423
85) Sır Saklama Tıklamalar: 3493
85) Sır Saklama Tıklamalar: 3226
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 3084
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 3291
130) Rüya Ve Rüya İle İlgili Esaslar Tıklamalar: 3920
129) Meclis Âdâbı (Meclis Ve Mecliste Oturma Âdâbı) Tıklamalar: 3883
128) Yatma Ve Oturma Âdâbı Tıklamalar: 3428
127) Uyumanın, Yaslanıp Yatmanın, Oturmanın, Bir Toplulukta Bulunmanın Ve Rüyânın Âdâbı Tıklamalar: 3653
126) Elbise Giyerken De Sağdan Başlamanın Müstehap Oluşu Tıklamalar: 2789
125) Yeni Elbise Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyince Nasıl Dua Edileceği Tıklamalar: 3182
124) Kaplan vb. Yırtıcı Ve Vahşi Hayvan Derisi Kullanımı Tıklamalar: 3102
123) Uyuz Hastalığı Olanın İpekli Giymesi Câizdir Tıklamalar: 2694
122) İpek Giymenin Erkeklere Haram Olduğu Tıklamalar: 3246
121) Orta Halli Elbise Giymek Tıklamalar: 2838
120) Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Giymemek Tıklamalar: 2923
119) Giysilerin Uzunluk Ve Kısalığı Tıklamalar: 2981
118) Gömlek Giymek Tıklamalar: 3179
117) Yasaklanan Ve Tavsiye Edilen Renkler Ve Elbise Türleri Tıklamalar: 4259
116) Temiz Kaplardan Su İçmek Tıklamalar: 3116
115) Topluma Su Dağıtanın En Sonra İçeceği Tıklamalar: 2899
114) Ayakta Su İçilebileceği, Oturarak İçmenin İse Daha Uygun Olduğu Tıklamalar: 3229
113) İçilecek Şeylere Üflememek Gerektiği Tıklamalar: 2829
112) Su Tulumunun Ağzından Su İçilmemesi (Su Tulumu Gibi Kapların Ağzından Su İçmenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3763
111) İçeceklerle İlgili Edepler Tıklamalar: 2809
110) Kalabalıkla Yemek Yemek Tıklamalar: 3702
109) Sofra Ve Yemek Adabı Tıklamalar: 3560
108) Bir Yere Dayanarak Yemek Yemenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 3003
107) Yemeğin Tabağın Ortasından Değil Kenarlarından Yeneceği Tıklamalar: 2916
106) Yemeğe Doymayan Kimse (Yediğinden Doymayan Kimsenin Ne Söyleyeceği Ve Nasıl Davranacağı) Tıklamalar: 3083
105) Hurma Gibi Birer Birer Yenecek Meyveleri Sofradakilerin İzni Olmadan İkişer İkişer Yememek Tıklamalar: 2721
104) Yemeği Kendi Önünden Yemek, Sofra Edebini Bilmeyene Öğretmek Tıklamalar: 3256
103) Davete Giden Kimsenin Yanına Biri Takılırsa Ne Diyeceği Tıklamalar: 2848
102) Yemek Sofrasında Bulunan Oruçlunun Yemek Yemediği Takdirde Ne Diyeceği Tıklamalar: 2709
101) Yemekte Kusur Aramayıp Onu Beğendiğini Söylemek Tıklamalar: 2837
100) Yemek Yeme Usûl Ve Âdâbı Tıklamalar: 3145
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 2957
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 2974
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 3564
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 2935
161) Mezar Başında Dua (Ölüyü Defnettikten Sonra Dua Ve İstiğfar Etmek, Kur’an Okumak İçin Bir Süre Tıklamalar: 3912
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 2832
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2782
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2641
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 3856
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 2962
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 2927
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 2810
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2915
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2743
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2669
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 3396
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 2848
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2657
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2654
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2767
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 2893
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 2870
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 3768
144) Hastayı Ziyaret Etmek Tıklamalar: 3087
143) Musafaha Yapmak (Müslümanların Birbirleriyle Karşılaşınca Musâfaha Yapmaları, Güleryüzlü Davran Tıklamalar: 2942
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 2409
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 3013
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 4360
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 2860
161) Mezar Başında Dua Tıklamalar: 3597
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 3123
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2586
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2619
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 4176
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 2810
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 4130
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 2672
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2604
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2510
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 2993
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 2510
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2757
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2366
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 2875
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 2659
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 2946
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 2697
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 3086
143) Musafaha Yapmak Tıklamalar: 3431
142) Aksırana Yerhamükellah Demek Tıklamalar: 3403
141) İzin İsterken İsmini Söylemek Tıklamalar: 2921
140) Bir Eve Girerken İzin İstemenin Gereği Ve Uyulması Gereken Edepler Tıklamalar: 2995
139) Ayrılırken Selâm Vermek Tıklamalar: 3841
138) Îman Etmeyenlere Selâm Verip Almak Tıklamalar: 3224
137) Erkeğin Kadına Selâm Vermesi Tıklamalar: 3044
136) Çocuklara Selâm Verilmesi Tıklamalar: 2765
135) Evine Giren Kimsenin Selâm Vermesi Tıklamalar: 2876
134) Selâmı Tekrarlamak Tıklamalar: 2984
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 2991
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 2712
132) Selam Alıp Vermenin Şekli Tıklamalar: 3738
131) Selâmın Ve Selâmlaşmayı Yaygınlaştırmanın Fazîleti Tıklamalar: 3484
179) Kadının Yolculuk Yapması (Kadın İçin Tek Başına Yolculuk Yapma Yasağı) Tıklamalar: 5104
178) Yoldan Dönüşte Mescide Uğramak Tıklamalar: 2846
177) Yolcunun Dönüşte Söyleyeceği Söz Tıklamalar: 3898
176) Eve Gündüz Dönmek (Yolcunun, Evine Gündüz Dönmesi, Bir Zorunluluk Olmadıkça Gece Gelmemesi) Tıklamalar: 3257
175) Çabuk Dönmek (Yolcunun, İşini Bitirdikten Sonra Ailesinin Yanına Dönmekte Acele Etmesi) Tıklamalar: 2809
174) Konaklama Duası (Yolcunun Bir Yerde Konakladığı Zaman Yapacağı Dua) Tıklamalar: 3197
173) Korku Anında Yapılacak Dua Tıklamalar: 2924
172) Yolculukta Dua Etmek Tıklamalar: 4512
171) Yolculukta Tekbir Ve Tesbih Tıklamalar: 2671
170) Yola Çıkarken Yapılacak Dua (Yola Çıkmak Üzere Bineğine Binerken Okunacak Dua) Tıklamalar: 3827
169) Yol Arkadaşına Yardım Etmek Tıklamalar: 2768
168) Yürüyerek Yolculuk Yapmak, Konaklamak Tıklamalar: 3214
167) Yalnız Yolculuk Yapmamak Tıklamalar: 3281
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2573
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2760
214) Kadir Gecesini İhyâ Etmek Tıklamalar: 3941
213) Ramazan Gecelerinde Terâvih Namazı Kılmak Tıklamalar: 4521
212) Gece Namazının Fazileti Tıklamalar: 6166
211) Şükür Secdesi Tıklamalar: 2893
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 3387
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 4590
209) Abdest Aldıktan Sonra İki Rek`at Namaz Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 3199
208) Tahiyyetü’l–Mescid Namazı Tıklamalar: 3078
207) Kuşluk Namazının Vakti Tıklamalar: 3175
206) Kuşluk Namazının Fazileti Tıklamalar: 3313
205) Vitir Namazı (Vitir Namazı Kılmaya Teşvik, Vitrin Sünnet–i Müekkede Olduğu Ve Vitrin Vakti) Tıklamalar: 3974
204) Nâfile Namazları Evde Kılmak Tıklamalar: 3378
203) Cuma Namazının Sünneti Tıklamalar: 2953
202) Yatsı Namazının Sünneti (Yatsı Namazının Farzından Önce Ve Sonra Kılınan Sünnetler) Tıklamalar: 2806
201) Akşam Namazının Öncesi Ve Sonrası Kılınan Sünnetler Tıklamalar: 3289
200) İkindi Namazının Sünneti Tıklamalar: 2901
199) Öğle Namazının Sünneti Tıklamalar: 2927
198) Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Birazcık Uzanmak Tıklamalar: 2842
197) Sabah Namazının Sünnetinin Nasıl Kılınacağı Tıklamalar: 4192
196) Sabah Namazının Sünnetinin Önemi Tıklamalar: 3034
195) Sünnet Namazların Fazileti (Farz Namazlarla Birlikte Kılınan Sünnetlerin Fazileti Ve Miktarı) Tıklamalar: 3674
194) Namazı İlk Safta Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 3243
193) Farz Namazlara Devam Etmenin Önemi Tıklamalar: 4233
192) Sabah Ve Yatsı Namazlarında Cemaatte Bulunmayı Teşvik Eden Hadisler Tıklamalar: 5891
191) Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti Tıklamalar: 3315
190) Namazı Beklemenin Fazileti Tıklamalar: 2624
189) Camilere Gitmenin Fazileti Tıklamalar: 2872
188) Sabah Ve İkindi Namazlarının Fazileti Tıklamalar: 3323
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 2903
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 3056
186) Ezanın Fazileti Tıklamalar: 3182
185) Abdesti Güzelce Almanın Fazileti Tıklamalar: 4703
184) Kur’an Okuyup Müzakere Etmek Üzere Toplanmak Tıklamalar: 3546
183) Belirli Bazı Sûre Ve Âyetleri Okumaya Teşvik Tıklamalar: 5252
182) Sesi Kur’an’la Süslemek Tıklamalar: 2917
181) Kur’an’ı Sık Sık Tekrarlamak Ve Unutulmaya Terketmekten Sakınmak Tıklamalar: 2991
180) Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti Tıklamalar: 3593
249) Yatağa Girince Okunacak Dualar Tıklamalar: 6218
248) Sabah Ve Akşam Allah’ı Zikretmek Tıklamalar: 3942
247) Allah Anılan Toplantıların Fazileti Tıklamalar: 3504
246) Yatağa Yatınca Ve Uyanınca Okunacak Dua Tıklamalar: 2966
245) Allah’ı Her Durumda Anmak Tıklamalar: 2935
244) Dua Ve Zikirler Tıklamalar: 5733
243) Peygamberimize Satal ve Selam Getirmek Tıklamalar: 3566
242) Allah'a Hamd ve Şükretmek Tıklamalar: 3655
241) İlmin Üstünlüğü Tıklamalar: 2972
240) Alış Verişle İlgili Faziletli Davranışlar Tıklamalar: 3005
239) Kargaşa Ve Fitne Zamanında İbadetin Fazileti Tıklamalar: 2746
238) Allah'ın Ve Efendisinin Hakkını Yerine Getiren Kölenin Fazileti Tıklamalar: 2793
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2501
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2773
236) Köleyi Hürriyetine Kavuşturmak Tıklamalar: 2682
235) Şehitlerin Âhiretteki Sevabı Tıklamalar: 3740
234) Cihadın Fazileti Tıklamalar: 2324
233) Hac İle İlgili Hadisler Tıklamalar: 4194
232) İtikaf Bölümü Tıklamalar: 2717
230) Her Ay Üç Gün Oruç Tutmak Tıklamalar: 3499
229) Pazartesi – Perşembe Orucu Tıklamalar: 2942
229) Pazartesi – Perşembe Orucu. Tıklamalar: 3031
228) Şevval Orucu (Şevval Ayında Altı Gün Oruç Tutmak) Tıklamalar: 3101
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2621
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2653
226) Zilhicce Orucu (Zilhiccenin İlk On Gününde Oruç Tutmanın Ve Diğer İbadetlerin Fazileti) Tıklamalar: 3348
225) Muharrem Orucunun Fazileti (Muharrem, Şâban Ve Haram Aylarında Nâfile Oruç Tutmak) Tıklamalar: 3629
224) Oruca Dair Bazı Meseleler Tıklamalar: 2718
223) Oruçlunun Dilini Koruması Tıklamalar: 3848
222) Oruç Açmakta Acele Etmek (Oruç Açmakta Acele Etmenin Fazileti, Ne İle Oruç Açılacağı Ve Oruç Aç Tıklamalar: 4041
221) Sahurun Fazileti Tıklamalar: 5571
220) Hilâl Görüldüğünde Yapılacak Dua Tıklamalar: 2921
219) Şâban Orucu (Şâban Ayı'nın Onbeşinden Sonra Ramazanı Karşılamak İçin Oruç Tutmanın Yasaklanması Tıklamalar: 4538
218) Ramazanda Cömertlik Tıklamalar: 5321
217) Ramazan Orucu (Ramazan Orucunun Farz Oluşu, Fazileti Ve Oruçla İlgili Konular) Tıklamalar: 6247
216) Zekâtın Fazileti (Zekâtın Farz Olduğunu Pekiştirme, Faziletini Ve Hükümlerini Açıklama) Tıklamalar: 2952
215) Misvak Kullanmak (Misvak Kullanmanın Ve Yaratılış Özelliklerinin Faydası) Tıklamalar: 3254
299) Tek Ayakkabı İle Gezmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2759
298) Sağ Elle Tahâretlenmenin Kerâheti Tıklamalar: 3437
297) Beyaz Kılları Yolma Yasağı Tıklamalar: 2817
296) İğreti Saç Takma Ve Dövme Yaptırma, Dişlerini Süslü Görünsün Diye Törpületmenin Yasaklığı Tıklamalar: 4263
295) Yarım Tıraş Yasağı Tıklamalar: 2888
294) Boyama Yasağı (Müslüman Erkek Ve Kadınların Saçlarını Siyaha Boyamalarının Yasaklanmış Olduğu) Tıklamalar: 4275
293) Şeytana Ve Kâfirlere Benzeme Yasağı Tıklamalar: 3303
292) Kadın – Erkek Benzeşmesi Yasağı Tıklamalar: 2859
291) Yabancı Bir Kadınla Başbaşa Kalma Yasağı Tıklamalar: 3046
290) Yabancı Kadın Ve Genç Çocuklara Şehvetle Bakmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 4183
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 3957
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 2534
288) Gösterişin (Riya) Haramlığı Tıklamalar: 3178
287) Faizin Haram Oluşu Tıklamalar: 4456
286) Yetim Malı Yemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3060
285) Bağıştan Dönmenin Kerâheti Tıklamalar: 2653
284) Zenginin Borcunu Geciktirmesi Tıklamalar: 2950
283) Canlıları Yakma Yasağı Tıklamalar: 4427
282) Gereksiz Ve Aşırı Cezalandırma Yasağı Tıklamalar: 2789
281) Fısıldaşma Yasağı Tıklamalar: 3902
280) Üç Günden Fazla Müslümanlarla İlgiyi Kesmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 4598
279) Övünmek Ve Haksız Yere Taşkınlık Yapmanın Yasaklığı Tıklamalar: 2801
278) Bağış Ve Benzeri İyilikleri Başa Kakma Yasağı Tıklamalar: 3843
277) Sözden Cayma, Ahdi Bozma Yasağı Tıklamalar: 4768
276) Hile Yapma Ve Aldatma Yasağı Tıklamalar: 3936
275) Neseb' e Dil Uzatmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 3053
274) Müslümanın Felâketini Sevinçle Karşılama Yasağı Tıklamalar: 4129
273) Müslümanı Küçük Görme Ve Aşağılamanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 10647
272) Müslümanlara Gereksiz Yere Sûizanda Bulunma Yasağı Tıklamalar: 3169
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3509
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3124
270) Bir Kimsenin Sahip Olduğu Dini Ve Dünyevi Nimetlerin Elinden Çıkmasını İstemenin Haram Kılındığ Tıklamalar: 2493
269) Müslümanlara Buğuz Etme İlişki Kesme Ve Sırt Çevirmenin Yasaklığı Tıklamalar: 2675
268) Müslümanlara Eziyet Etmemek Ve İncitmemek Tıklamalar: 2858
267) Ölülere Sövme Yasağı Tıklamalar: 2848
266) Müslümana Sövme Yasağı Tıklamalar: 2869
265) İsim Belirtmeksizin Günahkarlara Lanet Etmenin Caiz Oluşu Tıklamalar: 3291
264) Belli Bir İnsan Veya Hayvana Lânet Etme Yasağı Tıklamalar: 3548
263) Yalan Şahitliğin Şiddetle Yasak Oluşu Tıklamalar: 2678
262) Sözü Sağlamlaştırmaya Teşvik Tıklamalar: 2602
261) Yalan Söylemenin Câiz Olduğu Yerler Tıklamalar: 3141
260) Yalan Söylemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3253
259) İki Yüzlülüğün Kötülenmesi Tıklamalar: 2856
258) İdarecilere Söz Taşıma Yasağı Tıklamalar: 2765
257) İnsanlar Arasında Söz Taşımanın Yasaklığı Tıklamalar: 6233
256) Gıybetin Mübah Olabileceği Haller Tıklamalar: 2994
255) Gıybet Dinleme Yasağı, Gerektiğinde O Toplantıyı Terketme Gereği Tıklamalar: 3027
254) Sakınılması Gereken Şeyler Tıklamalar: 3962
253) Veliler Ve Kerametleri (Allah'ın Gerçek Mü'min Kullarına İkramlarından Örnekler.) Tıklamalar: 5332
252) Dua İle İlgili Bazı Konular Tıklamalar: 4037
251) Yanında Olmayan Bir Kimseye Dua Etmek. Tıklamalar: 2550
250) Rasülullah'ın Hayatından Dualar Tıklamalar: 2796
372) Allah’ın Mü’minlere Cennette Hazırladığı Nimetler Tıklamalar: 4423
371) İstiğfar Ve Tevbe Tıklamalar: 4176
370) Belli Bir Konuyu Kapsamayıp Hoş Cazip Ve İlginç Hadisler Tıklamalar: 2476
369) İlâhî Bir Yasağı Çiğneyen Kimsenin Ne Diyeceği Tıklamalar: 2851
368) Allah Ve Resûlü’nün Yasakladığı Şeylerden Sakınmak. Tıklamalar: 3483
367) Kendi Babası Olmayan Birini Babası Diye Göstermenin, Kendi Efendisi Olmayan Birini Efendi Kabul Tıklamalar: 3047
366) Gün Boyu Konuşmadan Susup Durmanın Yasak Oluşu. Tıklamalar: 2603
365) Erkeğin Sarı Renk İle Boyanmış Elbise Giymesinin Haram Oluşu. Tıklamalar: 3075
364) Altın Ve Gümüş Kap Kullanmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2846
363) Düşman Eline Geçmesinden Korkulduğunda Mushaf İle Kâfirlerin Yurduna Yolculuğun Yasak Kılındığı Tıklamalar: 2637
362) Sihir Ve Büyü Yapmanın Kesinlikle Haram Olduğu Tıklamalar: 4085
361) Bulaşıcı Hastalık Olan Yerden Dışarı Kaçmanın Ve Böyle Bir Yere Girmenin Mekruh Olduğu. Tıklamalar: 2601
360) Kişiyi Yüzüne Karşı Övmek Tıklamalar: 3661
359) Özrü Olmaksızın Güzel Kokuyu Reddetmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2493
358) Ezandan Sonra Mescidden Çıkmanın Mekruh Oluşu (Ezan Okunduktan Sonra Bir Özür Olmadıkça Farz Na Tıklamalar: 3342
357) Silâhla Şakalaşmanın Yasak Oluşu (Ciddî Veya Şaka Olarak Bir Müslümana Silâh Ve Benzeri Şeylerl Tıklamalar: 3417
356) Şeriatın İzin Verdiği Yerlerden Başka Alanda Malı Telef Etmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2586
355) Simsarlık Ve Satış Üzerine Satış Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2725
354) Yas Tutmanın Yasak Oluşu (Bir Kadının Kocası Dışında Bir Ölü İçin Üç Günden Fazla Yas Tutmasını Tıklamalar: 3566
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3785
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3314
352) Durgun Suları İdrar Ve Benzeri Pisliklerle Kirletmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2688
351) Halkın Geçeceği Yola, Gölgeleneceği Yere, Su Kenarlarına Ve Benzeri Yerlere Abdest Bozmanın Yas Tıklamalar: 2733
350) Şer'î Cezaların Uygulanmaması İçin Aracı Olmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2764
349) Kölenin Efendisinden Kaçmasının Ağır Bir Haram Oluşu Tıklamalar: 2810
348) Kabri Kireçlemenin Ve Üzerine Bina Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2740
347) Kabir Üzerine Oturmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2756
346) İftar Etmeden Orucu Birbirine Eklemenin Haram Oluşu (Yiyip İçmeksizin İki Veya Daha Fazla Günün Tıklamalar: 2564
345) Orucu Sadece Cuma Günü Tutmanın Ve Cuma Gecesini Namaza Ayırmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2902
344) Müezzin Kâmete Başlayınca Nafile Kılmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2824
343) Namaz Kılan Kimsenin Önünden Geçmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2817
342) Kabirlere Doğru Namaz Kılmanın Yasak Olduğu Tıklamalar: 2755
341) Bir Mazereti Olmaksızın Namazda Başını Sağa Sola Çevirmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3196
340) Namazda Gözleri Semaya Dikmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2679
339) Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Haller Tıklamalar: 2560
338) Namazda Eli Böğüre Koymanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3524
337) İmama Uyan Kimsenin İmamdan Önce Başını Rükû Ve Secdeden Kaldırmasının Haram Oluşu Tıklamalar: 3730
336) Kocası Yanında Bulunan Bir Kadının Onun İznini Almadan Nafile Oruç Tutmasının Haram Olduğu Tıklamalar: 2626
335) Kadının Kocasının Çağrısına Uyma Zorunda Oluşu Tıklamalar: 2702
334) Yatsıdan Sonra Allah’ın Rızası Olmayan Konuşmaların Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2881
333) "Allah Ve Filanca Dilerse" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2391
332) İnsanın Dua Ederken, "Allahım Dilersen Beni Bağışla" Demesinin Mekruhluğu ve İsteğini Kesin Bir Tıklamalar: 2654
331) Bir Kadının Güzelliğini Bir Erkeğe Anlatmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 4114
330) Üzüme Kerm Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2929
329) "Nefsim Murdar Oldu" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2932
328) Konuşmada Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler Tıklamalar: 4127
327) Kötü Söz Ve Fena Konuşmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2666
326) Müslümana Kâfir Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2730
325) İnsanın "Şu Yıldız Sayesinde Yağmura Kavuştuk" Demesi Yasaklanmıştır Tıklamalar: 2667
324) Horoza Sövmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2826
323) Rüzgâra Sövmenin Yasaklığı Ve Rüzgâr Estiğinde Ne Denileceği Tıklamalar: 2754
322) Ateşli Hastalıklara Sövmenin Mekruhluğu Tıklamalar: 2784
321) Fâsık, Bid'atçı Ve Bunlar Gibilerine Seyyid Ve Benzeri Adlarla Hitap Edilmesinin Yasaklanması Tıklamalar: 2689
320) Sultana Ve Başkalarına Şehinşah Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2751
319) Allah Rızası İçin İstemek Tıklamalar: 3386
318) Doğru Bile Olsa Alış Verişte Yemin Mekruhtur Tıklamalar: 2979
317) Söz Arasında Yemin Maksadı Olmaksızın Söylenen Sözlerin Yemin Sayılmayacağı Tıklamalar: 2850
316) Yemini Bozup Kefâretini Vermek Tıklamalar: 2697
315) Bilerek Yalan Yere Yemin Etmenin Büyük Günah Oluşu Tıklamalar: 4411
314) Üzerine Yemin Edilmesi Yasaklananlar Tıklamalar: 2780
313) Kurban Kesmek İsteyerek Zilhicce Ayının Onuna Ulaşan Kimsenin Kurbanı Kesinceye Kadar Saçından Tıklamalar: 2966
312) Hutbe Okunurken Dizlerini Dikip Oturmanın Kerâheti Tıklamalar: 4672
311) Kötü Kokularla Mescide Gelme Yasağı Tıklamalar: 2906
310) Mescidde Gürültü Yapmanın Kerâheti Tıklamalar: 2856
309) Mescide Tükürme Yasağı Tıklamalar: 2740
308) Pislik Yiyen Deveye Binme Yasağı Tıklamalar: 2599
307) Hayvanlara Çan Takmanın Kerâheti Tıklamalar: 3002
306) Köpek Edinme Yasağı Tıklamalar: 3535
305) Canlı Resmi Yapma Ve Bulundurma Yasağı Tıklamalar: 3332
304) Uğursuzluğa İnanma Yasağı Tıklamalar: 2603
303) Falcılara Ve Kâhinlere İnanma Yasağı Tıklamalar: 2796
302) Ölüye Ağıt Yakma Yasağı Tıklamalar: 4152
301) İş Ve Sözde Faydasız Yükler Yüklemenin Yasaklığı Tıklamalar: 2665
300) Ateşi Yanar Halde Bırakma Yasağı Tıklamalar: 2666

Günün Sözü

"İnsanlara müdârâ etmek (idâre etmek ve iyi geçinmek), sadakadır.” (Hadîs-i Şerif—Beyhakî, Şu‘abü’l-Îmân)"
Telif Hakkı © 2022 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.