Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

237.Mektup

237. MEKTUP

MEVZUU : a) Sünnet-i saniyeye tabi olmaya teşvik..
b) Tarikat-ı Aliyye-i Nakşibendiye'nin medhi..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Molla Muhammed Talib'e yazmıştır.

***

Allah-ü Taâlâ bizi, Şeriat-ı Mustafaviye caddesinde sabit kılsın. O Şeriatın sahibine, âl-i kiramına ve ashab-ı izamına salât ve selâm..

Ey Reşid Kardeş,

Bu Tarikat-ı Aliyye-i Nakşibendiye'nin büyükleri, Allah sırlarının kudstyetini artırsın; sünnet-i seniyeye tabi olmayı bırakmamışlardır. Daima azimetle ameli tercih etmişlerdir. Bu tutunma ve tercihle beraber, kendilerine hallerden ve vecidlerden gelen bir şey olursa, bunu büyük bir nimet sayarlar.. Bu tutunma ve tercihlerinde bir duraklama ve kesiklik buldukları halde, kendilerine hallerinden ve vecidlerden bir şey verilmiş olduğunu görürler., öylesine halleri kabul etmedikleri gibi, o vecidleri dahi istemezler. Kendilerinde bulunan o kesikliği dahi, hizlandan başka bir şey saymazlar.

Şundan ki: Hinduların Birehmenlerine, Cukiyelerine ve Yunan feylesoflarına dahi bu kısım surî tecellilerden nice bilgiler verilmiştir; misale dayalı mükâşefeleri vardır. Lâkin, fazahetten ve hizlandan gayrı bir neticesi yoktur. Zamanın kendilerine kazandırdığı ise., azap ve mahrumiyetten başka bir şey değildir.

***

Allah'ın fazlı ile bu kardeş, bu büyüklerin müridlik yoluna girdiğine göre; onlara tabi olması gerekir. Kıl kadar olsa dahi, onlara muhalefetten kaçınması icab eder. Ta ki, onlardan faydalana ve kemalâtlarından istifade ede..

Başta lâzım olan, ehl-i sünnet vel-cemaat tarafından tesbit edilen itikad esaslarına uygun şekilde itikadı düzeltmektir. Allah-ü Taâlâ, onların sayılarını artırsın.

Daha sonra farz, vacib, sünnet, mendup, helâl, haram, mekruh, Şüpheli işlerin ilimlerini fıkıh kitaplarında anlatıldığı üzere öğrenmelidir. İkinci olaraktan da, bu öğrendiklerinin muktazasına göre amel etmelidir.

Bundan sonra, üçüncü olarak, tasavvuf ilimlerine sıra gelir.

Başta anlatılan iki kanat sağlam olmadıkça, kudsiyet âlemine uçmak muhal iştir.

Eğer bu iki kanadı elde etmeden, sana haller ve vecidler hâsıl olursa., bilesin ki, onda senin helakin vardır. Hemen ondan uzaklaşmalı ve Allah'a sığınmalısın.

Bir mısra:

Asıl iş budur, kalanı heves..

— «Elçinin vazifesi ancak tebliğdir.» (5/99)

Kardeşim şeyh Meyan Davud oraya geldi. Onun sohbetini ve emirlerine riayet etmeyi bir ganimet bilmelisiniz. Bilhassa, yaptığı nasihatlere ve delâlet ettiği hususlara dikkat etmelisiniz. Şundan ki: Kendisi, bu yolun büyüklerinin müridleri ile çok sohbet etmiş, onların yolunu ve ahlâkını öğrenmiştir. Hem de en uygun şekilde.. Mir Nu'man vasıtası ile bu Tarikat'a girip de, orada mevcud olan arkadaşlar bu zatın sohbetini ganimet bilmelidir. Onların toplantıları, tek halkada olsun ve her biri diğerinde fani olarak otursun. Ta ki: Bu şekilde bir gönül birliği hâsıl ola.. Muamele dahi terakki üzere ola.. Bu arada mektupların mütalâası da lâzımdır; çünkü: Faydalı olurlar:

Bir mısra:

Gösterdim sana işte maksad hazinesini..

***

Selâm hidayete tabi olanlara ve Mütabaat-ı Mustafa'ya iltizam edenlere.
Ona ve âline salâtların en tamamı, selâmların ekmeli..

 

Günün Sözü

"“Ümmetimden bana yetmişbin kişi verildi. Onlar cennet’e hesapsız girerler. Yüzleri ayın ondördü gibidir.” (Hadîs-i Şerif—Muhtâru’l-Ehâdis)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.