Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

235.Mektup

235. MEKTUP

MEVZUU : Bu taifeye karşı sevgi, dünya ve âhiret sevgisinin başıdır. Bu münasebetle bazı hususların beyanı..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu. Molla Abdülgafar Semerkandi, Hacı Beğ Ferketi ve Hace Eşref Kâbili'ye yazmıştır.

***

Allah'a hamd olsun. Allah'ın Resulüne salât ve selâm...

Duaları da ilettikten sonra, hakikî ahbaba, gerçek müştaklara malum olsun ki..

Son derecedeki mahabbet ve iştiyaktan haber veren mübarek mektupların gelişi, surur duyup sevinmeye sebeb oldu. Allah-ü Taâla sizi bu mahabbet üzerine sabit kılsın. Size gereken odur ki: Bu mahabbet üzerinde istikamet ve sebat sahibi olmayı Allah-ü Taâlâ'dan dileyesiniz. Amma onu: Dünya ve âhiretin sermayesi bilerek.. Şer'i hükümlerin yerine getirilmesindeki başarı dahi bu muhabbetin bir neticesidir. Gönül birliğini bulmak dahi bu mahabbetin bir neticesidir. Bu mahabbet kaim durduktan sonra; içe bütün âlemin zulümatı ve kederleri çökse hiç gam çekmemelidir. Hatta ümitvar olmalıdır. Amma, bu mahabbet kalbden kıl kadar ayrılmış olsa; bu durumda dahi, dağlar misali nurlar ve haller içe gelse., bunu hizlandan başka bir şey bilmemelidir. Hatta onu istidraç kabul etmelidir.

Bu mahabbet bağına tutunmak sureti ile, meşguliyetinize devam etmelisiniz. Hem de sımsıkı.. Bu değerli ömrü, boş şeylerle zay etmeyesiniz.

Bir şiir:

Sakının, süslü şeylere aldanmayasınız; Çabuk değişir, faydasını bulamazsınız.

***

Selâm hidayete tabi olanlara..
Mütabaat-ı Mustafa'yı bırakmayanlara..
Ona ve âline salâtların en faziletlisi, selâmların ekmeli.

 

Günün Sözü

"Kim Allah yolunda cihâd edecek bir gâzîyi techîz ederse, bizzat cihâd etmiş gibi sevâb kazanır. Kim cihâda gitmiş gâzînin âilesine (ihtiyaçları hususunda) hayırlı halef olursa cihâd etmiş gibi sevâb kazanır.” (Hadîs-i Şerif—Müttefekun aleyh)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.