Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

86.Mektup

86. MEKTUP


MEVZUU : Yüce Hakkın zatının gayri şeylerden kalbi selâmete çıkarmak.

***

NOT : İMAMI-I RABBANİ Hz. bu mektubu, bazı kasaba (Perkene) hakimlerinden birine yazmıştır.

***

Sübhan Allah sizlere itidal sınırı ve adalet merkezi üzerinde istikamet nasib eylesin.. Seyyid'ül-mürselin şanı hürmetine.. Ona ve âline salâtların en faziletlisi, selâmların ekmeli..

***

Bize ve size lâzım olan: Hakkın zatından gayrı şeylerle ilgi kurmaktan yana kalbi selâmete çıkarmakdır. Bu selâmet, ancak şu şekilde taHakkuk eder: Kalbde Yüce Hakkın zatından gayrı hatıraların beka bulmaması takdiri..

Şöyle ki: Hayatın bin sene uzadığını farz, edelim; hiç bir vasıta ile, Yüce Hakkın gayrının nisyanı sonunda kalbe hasıl olan manaya yabancı bir şey düşmemelidir.. Bir mısra:

İşin aslı bu iştir, bakisi boş iştir.

***

Karşılaşma vaktinde, kerem olarak şöyle demiştiniz:

— Müracaat edilmesi gereken mühim bir şey olursa., bize yazmanız yerinde olur..

Bu sözünüze binaen başınızı ağırtma cüretinde bulunuyorum:

Şeyh Abdullah Sofi salihlerden bir kimsedir.

Bazı ihtiyaçları sebebi ile, borç yüklenmiştir. Onu borcundan kurtarmak için, kendisine yardım husulü, temenni edilir..

Vesselam..

 

Günün Sözü

"“Bir kavmin efendisi, o kavme hizmet edendir.” (Hadîs-i Şerif—el-Câmi‘u’s-Sağîr)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.