Muhtasar İlmihal

Abdestin Farzları

Otuziki Farz

İmânın şartları Altı
İslâmın şartları Beş
Abdestin farzları Dört
Guslün farzları Üç
Teyemmümün farzları İki
Namazın farzları Oniki

Yekûn: Otuz iki

İmânın Şartları

Allâh'ın varlığına ve birliğine inanmak,
Allâh'ın meleklerine inanmak,
Allâh'ın kitaplarına inanmak,
Allâh'ın peygamberlerine inanmak,
Âhiret gününe inanmak,
Kadere, hayır ve şerrin yaratıcısının Allâh (Celle Celâlühû) olduğuna inanmak.

İslâmın Şartları

Kelime-i şehâdet getirmek,
Namaz kılmak
Zekât vermek,
Oruç tutmak,
Haccetmek.

Abdestin Farzları

Yüzünü yıkamak,
Kollarını (dirsekleriyle beraber) yıkamak,
Başının dörtte birini meshetmek,
Ayaklarını (topuklarıyla beraber) yıkamak.

Guslün Farzları

Ağzına su vermek,
Burnuna su vermek,
Bütün bedenini yıkamak.

Teyemmümün Farzları

Niyet,
İki darb ve mesih.

Namazın Farzları

Dışında olanlar:

Hadesten tahâret,
Necâsetten tahâret,
Setr-i avret,
İstikbâl-i Kıble,
Vakit,
Niyet.

İçinde olanlar:

İftitah tekbiri
Kıyam
Kıraat
Rükû
Secde
Kaade-i ahîre

Günün Sözü

"Cemâat (birlik-beraberlik) rahmettir; tefrika ise azâbtır.” (Hadîs-i Şerif—Kuzâ‘î; Ahmed b. Hanbel)"
Telif Hakkı © 2023 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.