Muhtasar İlmihal

Kur'an'daki Tilâvet Secdeleri

Kur'an'daki Tilâvet Secdeleri

Kur'an-ı kerim'de tilâvet secdesi bulunan âyetlerin kenarında "Secde" diye yazılıdır. Kur'an okuyan kimse bu âyeti okuduğu zaman secde etmek üzerine vâcip olur. Bu kimse, kıbleye döner, ellerini kaldırmadan " Allâhü Ekber" diye tekbir alarak secdeye varır. Secdede 3 kere " Sübhaane rabbiyel a'laa " der . Sonra tekrar "Allâhü Ekber" diye tekbir alarak doğrulur, ayağa kalkar. Ayağa kalkarken de "Semi'nâa ve eta'nâa gufraaneke rabbenâa ve ileykel masıyr" der.

Secde âyetini işiten kimsenin de secde etmesi lâzım gelir.

Kur'an-ı Kerimdeki Secde Âyetleri

Sûre-i Â'raf, âyet: 206
Sûre-i Ra'd, âyet: 15
Sûre-i Nahl, âyet : 49
Sûre-i İsrâ, âyet: 107
Sûre-i Meryem, âyet: 58
Sûre-i Hac, âyet: 18
Sûre-i Fürkan, âyet: 60
Sûre-i Neml, âyet: 25
Sûre-i Secde, âyet: 15
Sûre-i Sâd, âyet: 24
Sûre-i Fussılet, âyet: 37
Sûre-i Necm, âyet: 62
Sûre-i İnşikak, âyet: 21
Sûre-i Alak, âyet: 19

Günün Sözü

"Bir hatâ (gayr-i meşrû‘ bir fiil ve hareket) gizlice yapıdığında, zarârı yalnız onu yapana âit olur. Fakat, alenî yapılır da mâni‘ olunamazsa, zararı umûmî olur, âmmeye dokunur.” (Hadîs-i Şerif—Taberânî)"
Telif Hakkı © 2022 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.