Nurul İzah

Umre

UMRE
 

 Umre'nin Mânâsı
 

Umre, lügat itibariyle tâat demektir. Şer'an ise, "Beytüllah'il-•âm'ı belli bir takım fiilleri yapmak için ziyaret etmek"tir.

 

Umre'nin Hükmü
 

Umre, (Hanefî) mezhebinde müekked sünnettir, ki en doğru­da budur. Bazı ulemâ umrenin vâcib olduğunu (kayd ve) teyid nişlerdir.

 

Umre'nin Belli Bir Zamanı Var mıdır?
 

Umre'nin hac gibi belli bir zamanı yoktur. Senenin her günü nre yapılabilir.   

Ancak özellikle şu beş günde: Arafe, bayram ve üç teşrik gün-rini tercih etmelidir. Ayrıca, ramazanda yapılması da mendupır.

 

Umre'nin Rüknü
 


Umre'nin rüknü, Beytuilah'm etrafını yedi kere veya daha azla tavaf etmektir.

 

Umre'nin Vacipleri

 

Umrenin iki tane vacibi vardır: Birisi Safa ile Merve arasında îa'y etmek, ikincisi ise (saçları) tıraş etmek veya kısaltmaktır.   

 .

Umre'nin Şartları

 

İhrama girmek umrenin şartıdır. Mekke'de bulunanlar, Hıll bölgesinde ihrama girerler. Mekke dışından umre yapmak üzere

Lrama girmek isteyenler ihrama, hac için ihrama girdikleri mîkatta girerler.

 

Umre'nin Yapılışı
 

Umre yapmak isteyen bir kimse soyunur, hac bahsinde lirttiğimiz gibi temizlenir ve şöyle söyler:

"Allah'ım, ben umre yapmak istiyorum, bunu bana kolaylaş-tır ve benden kabul eyle." Sonra telbiye okur.[1] İşte umrenin ihramı budur. Mekke'ye girdiğinde Beytullah'ı tavaf eder, sonra Safa ile Merve arasında yedi defa sa'y eder. Sonra saçım tıraş eder veya kı­saltır. Bunları yapanların umreleri tamamlanmış olur.

 

 --------------------------------------------------------------------------------

[1] Telbiye, hac bahsinde geçmişti.
 

Günün Sözü

"Sizden biriniz acele edip “Duâ ettim kabûl olmadı” demedikçe duâsı kabûl olur. (Hadîs-i Şerif—Buhârî ve Müslim)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.