Nurul İzah

Korku namazı

Korku Namazı

KORKU NAMAZI

 

Korku Namazı ve Sebebi

 

Bu namazın, düşman veya yırtıcı hayvan karşısında, boğul-veya yangın endişesinden dolayı kılınması caizdir.

 

Nasıl Kılınacağı

                                                             i

;    İnsanlar tek (ve aynı) imamın arkasında namaz kılma huşu­nda anlaşamazlarsa,[1] (imam onları) iki gruba ayırır.[2] Bunlar­ın bir grup düşman karşısında [3]bulunurken imam iki rek'atlı[4] imazlarm bir rek'atım, dört rek'atlı namazların veya akşam ımazının iki rek'atmı yanındaki grupla birlikte kılar. Sonra bun-r yürüyerek düşman karşısına giderler. Düşman karşısındakiler gelip namazın kalan kısmını imamla birlikte kılarlar ve imam sk başına selâm Verir. Sonra bunlar da düşman karşısına giderler 3 (bunlardan) önce düşman karşısında bulunanlar ise gelip kalan amazlarını herhangi birşey okumadan tamamlarlar ve giderler. bnra diğerleri dilerlerse[5] gelirler ve kalan namazlarını okuyarak ımamlarlar.

 

Korku Fazlalaşınca

 

Daha fazla korku hâkim olunca, herkes bineklerinin üzerin­le, îmâ ile tek başlarına ve kolaylarına geldiği tarafa doğru kılar.

Düşman karşısında değilken korku namazı kılmak doğru ol-_ az. Korku zamanında namazı, silah kuşanmış bir halde kılmak nüstehaptır.

 Tek (ve aynı) imamın arkasında namaz kılmak hususunda inlaşmazlık bulunmadığı takdirde en iyisi, tıpkı korkunun hâkim olmadığı normal zamanlardaki gibi her grubun bir imamın arkasında kılmasıdır.

 

Geçmiş Konularla İlgili Sorular

 

Cuma nedir, farz oluşunun delili nedir, farz oluşunun şartları, sıhhatinin (doğrul

ilmesinin) şartları nedir? Cuma kılınabilmesi için en az kaç kişi bulunmalıdır? Muar ve geçerli olan şart nedir? (İnsanların) imam secde ettikten sonra (cucazından) ayrılmaları hususunda neler söylenilebilir? İmam secde etmeden önce anların cuma namazından) ayrılmalarıyla ilgili neler söylenilebilir? Cuma namazıni

italar ve köleler kıldırabilirler mi? Cuma namazının kılınabilmesi için Şart olar irin özellikleri nelerdir? Mevcudiyetleri şehrin özelliklerinden bulunan şahıslardar

nin iki görevi birlikte yapıyor olmasıyla ilgili neler söylenilebilir? Mina'da kimlerin ve zaman cuma kıldırmaları caizdir? Hutbenin (Ölçüsü), sınırı ve sünneti nedir? Cumaya koşmak ne zaman farzdır? İmam (hutbeye) çıktıktan sonra camide bulunanların beri yapmamaları gerekir? Hutbeyi dinlemekte olanlara hangi şeyler mekruhtur?

am minberde (hutbe okumak üzere) kalkınca halkı selâmlaması doğru mudur?

ndilerine cuma namazı farz olmayanların cuma namazı kılmaları için ve kendilerine

ma namazı farz olanların özürsüz olarak bu namazdan geri kalmaları için ne

yleniiebilir? Ne zaman cuma namazına yetişilmiş olur?

Bayram namazları nedir, vücûbunun şartlan nelerdir? Bayram namazlarının olduğunun delili nedir? Bayram namazlarının hutbeleri de cuma namazının hutbesi gibi midir? Bayram namazının hutbesi, namazdan önce okunabilir mi? Ramazan bayramında yapılması mendup olan şeyler nelerdir? Bayram namazından önce

ı sonra nafile kılmak nerede mekruhtur? Bayram namazının hangi vakitte kılınması tizdir? Bayram Namazı nasıl kılınır? Birinci ve ikinci rek'atlarda alınacak zevâid tekerlerinin yerleri neresidir? Zevâid tekbirlerinin, ikinci rek'atta kıraattan (okumadan) ıce alınması ne gibi bir sonuç doğurur? Bayram namazının her bir rek'atında

âtiha'dan sonra hangi sûrenin okunması menduptur? Bayram namazını imamla

îrâber kılamayanların bu namazı kaza etmeleri gerekir mi? Bayram namazı herhangi- bir mazeretten dolayı ne zamana kadar tehir edilebilir? Kurban bayramı ile ramazan bayramını birbirinden ayıran şeyler nelerdir? Teşrîk ne demektir? Hangi günlere ahir günleri denilir? Kendilerin© hem teşrîk hem de nahir günleri denilebilecek günler var mı? Arafat'taki vakfeye bir özenti olarak yapılan vakfe için ne söylenilebilir? Teşrîk tekbirleri için ne söylenilebilir? Teşrîk tekbirlerinin söylenme müddeti ne kadardır ve imlere vaciptir? Teşrîk tekbirleri konusunda bizim mezhebimizin âlimleri arasındaki itilaf nedir?

Güneş ve ay tutulması nedir? Bunlar için kılınacak namaz var mıdır, varsa lasıl kılınır ve bu namazda sünnet olan şey nedir? Yağmur duası ve bunun sebebi ledir? Yağmur duası sadece yağmur yağmadığı zamanlarda mı yapılır? Yağmur taleb-için kılınacak namaz var mıdır, bunlar için delil nedir? Bu namaz, cemaatla »ılınabilir bayram hutbesi gibi hutbe okunabilir mi? Mezhebimizin âlimleri arasında ju konuda bildiğiniz mevcut ihtilafı söyleyiniz. Yağmur duasında yapılması müstehap alan şey nedir?

Korku namazı ve sebebi nedir? Nasıl kılınır bunun özel bir sebebi var mıdır? fek (ve aynı) imamın arkasında namaz kılma hususunda insanlar arasında herhangi bir anlaşmazlık olmazsa ne yapılmalıdır? Korku fazlalaşınca, bu korkuyu hissedenler ne yaparlar? Korkunun hüküm sürdüğü bir sırada namaz kılarken silah kuşanma için ne söylenilebilir?

 

 [1] Eğer insanlar arasında anlaşmazlık bulunmazsa, en iyisi her grubun bir imamla kılmasıdır. Her grup kendi imamıyla namaz kılmak üzere gider, diğerleri de (cepheyi müdafaa ve) muhafaza için (düşman karşısında) bulunurlar. Müellif, konuyla ilgili olarak bu bölümün sonunda zâten bilgi vere­cektir.

[2]  Grupların birbirlerine eşit olmaları şart değildir.

[3] Karşısında, yani (namaz kılmaya) dönenleri düşman bilmesin diye düşmanın önünde bulunurlar.

[4] Cuma namazı da iki rek'atlı namazlardandır.

[5] Yani isterlerse namazlarını kendi bulundukları yerde kılarlar ve bunlar nal maza sonradan katıldıkları için, tıpkı cemaate sonradan iştirak edip imamın selâmından sonra namazın kalan rek'atlarmı okuyarak kılanlar gibi, tamamlamak üzere kıldıkları rek'atlarda okurlar. Ama namazın başlangı­cında imama yetişenler, nasıl ki kalan rek'atlarını herhangi birşey okuma­dan tamamlıyorlarsa namazın ilk bir rek'atmı veya ilk iki rek'atım imamla birlikte kılanlar da kalan rek'atlarını herhangi birşey okumadan tamamlar­lar.

 

Günün Sözü

"“Kim Kur’ân’ı okur ve onu hıfzederse, Allah da onu cennete koyar ve ev halkından cehenneme girmesi vâcip olan on kişiye şefâatçi kılar.” (Hadîs-i Şerif—İbn Mâce)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.