Nurul İzah

Giriş

GİRİŞ

 

Hamd olsun âlemlerin Rabbi'ne, salât ve selâm olsun peygamberle­rin sonuncusu Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, O'nun temiz aile fertle­rine ve topyekûn ashabına...

Kendisi Hanefî olup Rabbine muhtaç bulunan bu Ebul-İhlâs Hasan el-Vefâî eş-Şürünbülâlî bendeleri, şunu ifade etmek ister ki:

Bazı dostlarım -Allah onları ve bizleri lütuf ve ihsanından ayırmasın- benden, hacimli kitaplarda ve dağınık bir halde bulunan iba­dete dair bir takım meseleleri başlangıç seviyesindekilere derli toplu su­nacak ve temel teşkil edecek bir çalışma yapmamı istediler. Ben de Allah Teâlâ'ya sığınıp sevabını O'ndan bekleyerek bu işe koyuldum. Bu sahada söz sahibi olanların kesinkes doğru bildiği şeylerden başkasına kitabımda yer vermediğim gibi, meseleyi de Öyle dallandırıp budaklandırmadım. Kitaba "Nûru'l-îzah ve Necâtü'l-Ervâk" adım ver­dim. Allah'tan dileğim o ki, insanlar bu kitaptan her zaman istifade etsin ve yararlansınlar.

 

 

Günün Sözü

"İbn Mes‘ûd (r.a.)’dan rivâyet edildiğine göre, Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helâk oldular!” Resûl-i Ekrem bu sözü üç defâ tekrarladı. (Hadîs-i Şerif—Müslim)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.