Reşahat

Hoca Muhammed-ün Nami

HOCA MUHAMMED-ÜN-NAMİ

Hoca hazretlerinin büyük babalarının büyük babası... Aslı Bağdat'tan... Bazıları Harizem'dendir demişler. Şafiî âlimlerin­den Ebubekir Muhammed ibn îsmail Şâşî hazretlerinin müridlerinden... Şeyh Ebubekir hayatını üçe bölüp bir yılım kâfirlerle gazaya, bir yılını şeriat ve tarikat meşguliyetine, bir yılını da hacce ve mübarek topraklarda oturmaya hasredermiş. O sırada Bağ­dat eşrafından Hoca Muhammed Nâmî, Bağdat'a gelen Şeyh haz­retlerinin müritleri arasına katılıyor ve Şeyhe sevgisinden, çoluğunu çocuğunu toparlayıp onunla beraber Şâşî'ye geliyor ve ölün­ceye kadar orada, şeyhin hizmetinde kalıyor.

*

Hoca Ubeydullah Taşkendî hazretleri, başlangıçta, Şaş vilâ­yetinde bulundukları zaman Şeyh Ebubekir'in kabrini sık sık zi­yaret ederlermiş.

Buyururlarmış ki :

— Şeyh hazretlerinin ruhaniyeti gayet kuvvetli, devamlı ve yardımcıdır.

Günün Sözü

"“Üstteki (veren) el, alttaki (alan) elden hayırlıdır. Sadakaya, geçimi senin üzerine olan(lar)dan başla! Sadakanın hayırlısı, ihtiyâç fazlasından yapılandır. Kim dilenmekten sakınırsa, Allah onu iffetli kılar. Kim de tok gözlü olursa, Allah onu zengin kılar.” (Hadîs-i Şerif—Buhârî)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.