Mehmet Emre Fetvalar

Vitir Namazı

860 - Soru: Vitir namazının farz, vacib veya sünnet olduğu söyleniyor. Bu hususta ne dersiniz?
Cevap: Vitir namazı için "Vacib" hükmü Hanefi mezhebine göre en sahih bir rivayet olmaktadır. Bir Hadis-i Şerifte, "Muhakkak ki Allah (cc) size bir namazı ziyade kıldı. O, Vitir'dir. Onu yatsı ile sabah namazı arasında kılınız" buyrulmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte, "Vitir, her Müslüman üzerine vacibtir" buyrulmaktadır. Bu hadisler muvacehesinde vitrin vacib olduğu nokta-i nazarı ağırlık kazanmaktadır.
861 - Soru: Ramazan dışındaki, bir günde vitri cemaatle kılmakta bir mahzur var mıdır?
Cevap: Bunda kerahet vardır. Bu, teravih namazının dışındaki nafile namazlarda olduğu gibi, tedai (birbirini davet etmek) yolu ile olursa kerahet vardır. Bir kişiye yine vitir kılacak bir veya iki kişi uyarak cemaat olsalar bunda kerahet yoktur. Peygamber Efendimiz(sav), bazı günlerde, vitir namazını kılarken Hz. Aişe'ye (ra) imamlık yapmıştır. Hz. Ömer(ra), Ebu Bekir (ra)'in vefatında onu defnettikleri gün vitri cemaatle kılmışlardır. Bunlardan anlaşılmaktadır ki vitri, Ramazan dışındaki günlerde devamlı olarak cemaatle kılmak mekruhtur. Ara sıra olur ve davet yolu ile olmazsa bunda kerahatin olmayacağı görüşü hakim bulunmaktadır. (Nimetü'l-İslam, Namazla ilgili bölüm, s. 360)
862 - Soru: Vitrin üçüncü rekatinin rükuunda imama yetişen kimse, kaçırdığı rekatları kaza ederken kunut okuması gerekir mi?
Cevap: Rükua yetişmiş olunca, kunutun bulunduğu rekatta yetişmiş sayılacağından, kaçırdığı rekatları kaza ederken kunut okumaz.
863 - Netice Fetvalarından: "Vitir namazını kılan kimseye kaza niyeti ile uyulması sahih ve caiz olmaz" (H.Ec. 1/11)
864 - Soru: Vitir namazını yatsıdan önce kılan bir kimse iade eder mi?
Cevap: Vitrin yatsı namazından önce kılınması sahih olmaz. Hem vakit girmiş olacak ve hem de yatsının farzını edadan sonra kılınacaktır. (Mecmua-i Zühdiye s. 76)
865 - Soru: Vitir namazı, Ramazan'da cemaatle kılınıyor da niçin Ramazan'ın gayri günlerinde kılınmıyor?
Cevap: Sünnet bulunan teravih namazı cemaatle kılınınca, onun peşinden gelen vitir namazı da cemaatle eda edilir. Diğer günlerde son sünnet tek başına kılındığından, onun peşinde gelen vitir namazı da öyle eda edilmektedir.
866 - Soru: Vitir namazındaki rekatların hangisi farz, hangisi vacib ve hangisi sünnettir?
Cevap: Vitir namazının tamamı, Hanefi mezhebine göre vacib olup, Peygamber Efendimiz'in (sav) fi'li ile meşruiyet kazanmış bulunmaktadır.
867 - Soru: Vitir namazını Ramazan ayında cemaatle kılmanın hikmeti nedir?
Cevap: Cemaatle kılınan teravih namazına tabi olarak cemaatle eda olunmaktadır.
868 - Abdürrahim Fetvalarından: "Özrü olmaksızın vitir namazını oturarak kılan ayakta iadesi lazım gelir" (H.Ec. c. 1/14) 
Açıklama: Mazeret olmadıkça, vacip bulunan bir namazın oturarak kılınması caiz değildir. Aksi halde iadesi gerekir.
869 - Abdürrahim Fetvalarından: "Sadece yatsı namazını cemaatle kılıp teravihi kılmayan kimsenin, vitir namazını da tek başına kılması gerekir" (H.Ec. 1/14)

Günün Sözü

"“Bir kimse Müslümanlar’ın işlerinden birinde (vazife ve) mes‘ûliyet alır da, onların ihtiyaçlarını gözetmezse, Allah Teâlâ da o kimsenin ihtiyacına bakmaz.” (Hadîs-i Şerif—Taberânî)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.