Nurul İzah

Hedy Kurbanı

HEDY KURBANI

 

Hedy'in Mânâsı

 

Hedy, Harem'e hediye edilen şey demektir.

 

Hedy'in Çeşitleri

 

Hedy'in en azı, bir yaşında bir koyundur. Hedy, sığırdan ve­rilmek istendiğinde sığırın iki yaşında olanı, deveden ise beş ya­şında olanı verilir.                         

                                      

Koyunun Yeterli Olduğu  ve Olmadığı Yerler

 

Davar (sınıfına giren hayvan)lar arasında koyun; rükün tava­fını cünüp olarak yapmak, yahut Arafat'ta durduktan sonra ve sa­çını henüz tıraş etmeden veya kısaltmadan önce cinsî münasebette bulunmak suçu müstesna, herşeye yeterli olur. Bu iki halde ise, bir sığır veya bir deve (kesmek) gerekir.

 

Hedy'in Şartlan

 

Hedy (için verilen hayvan)'in körlükten, topallıktan ye benze­ri ayıplardan uzak bulunması şarttır.

 

Hedy Kurbanının Kesilme Zamanı

 

Hedy kurbanının, eğer kıran yahut temettü' için kesilecekse, zamanı kurban bayramının üç günüdür. Bu ikisi için değil de baş­ka bir sebepten dolayı kesilmesi halinde, şer'î yönden herhangi bir zaman tahdidi yoktur.

 

Hedy Kurbanının Kesilme Yeri

 Hangi hedy kurbanı olursa olsun bunların kesilme yeri Ha-rem'dir, Mina'ya mahsus değildir.[1] Ancak hedy'in nafile olarak ke­silmesi (halinde Mina'da kesilebilir, yahut hayvanın) bir noksan­lıkla yüz yüze gelmesi durumunda bulunduğu mahalde kesilebilir.
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Bayramın üç gününde kesilmesi halinde Mina'da, diğer günlerde ise Mek­ke'de kesmek sünnettir. Ancak bunlar nafile kurbanlar için söz konusudur.

 

 

Günün Sözü

" “Haram kan dökmediği müddetçe mü’min Allah’ın rahmetini ümit etmeye devâm eder.” (Hadîs-i Şerif—Buhârî)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.